Standard Swedish standard · SS 990001-2:2020

Tree care — Processes and methods for tree pruning — Part 2: Requirements for providers

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 990001-2:2020

Tree care — Processes and methods for tree pruning — Part 2: Requirements for providers
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
etta dokument specificerar krav på utförare av beskärningstjänster, avseende träd i miljöer där de
förvaltas på individnivå, i syfte att säkerställa funktion, säkerhet och estetik.
Detta dokument beskriver också processer och åtgärder för beskärning och hur dessa utförs på ett
korrekt sätt.
Detta dokument är inte avsett att användas vid beskärning av rötter, buskar, eller träd som förvaltas i
produktionssyfte, exempelvis för fruktodlingar och plantskolor.
Anm. Krav på beställare specificeras i SS 990001-1:2020.

Subjects

Biology, botany, zoology (07.080)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 990001-2:2020

Tree care — Processes and methods for tree pruning — Part 2: Requirements for providers
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: Std Miljö & Konsument

International title:

Article no: STD-80026597

Edition: 1

Approved: 12/11/2020

No of pages: 20