Standard Swedish standard · SS-EN ISO 11205:2004

Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Engineering method for the determination of emission sound pressure levels in situ at the work station and at other specified positions using sound intensity (ISO 11205:2003)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 11205:2009 Corrected by: SS-EN ISO 11205:2004/AC:2006
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 11205:2004

Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Engineering method for the determination of emission sound pressure levels in situ at the work station and at other specified positions using sound intensity (ISO 11205:2003)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna internationella standard beskriver en teknisk metod (klass 2 noggrannhet) för bestämning av maskiners emissionsljudtrycksnivå i fält vid operatörsplatsen eller i andra angivna positioner under användning av ljudintensitet. Den är ett alternativ till ISO 11201, ISO 11202 och ISO 11204 för fältmätningar. Den kan användas i alla typer av provningsomgivningar under förutsättning att kraven på bakgrundsbuller och fältindikatorer är uppfyllda.
Denna internationella standard kan användas för utrustning som strålar stationärt, bredbandigt buller. Bullret kan variera mellan driftscykler och det kan vara med eller utan toner eller smalbandskomponenter.

Subjects

Acoustics (14.020) Noise emitted by machines and equipment (17.140.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 11205:2004

Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Engineering method for the determination of emission sound pressure levels in situ at the work station and at other specified positions using sound intensity (ISO 11205:2003)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-36108

Edition: 1

Approved: 4/29/2004

No of pages: 24

Also available in: SS-EN ISO 11205:2004

Replaced by: SS-EN ISO 11205:2009