Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14554-1

Quality requirements for welding - Resistance welding of metallic materials - Part 1: Comprehensive quality requirements (ISO 14554-1:2000)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN ISO 14554-1:2013
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14554-1

Quality requirements for welding - Resistance welding of metallic materials - Part 1: Comprehensive quality requirements (ISO 14554-1:2000)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 140 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna standard har utarbetats så att: - den är oberoende av den typ av svetsad konstruktion som skall tillverkas; - den anger kvalitetskrav för svetsning både i verkstäder och på montageplatser; - den ger riktlinjer för att beskriva en tillverkares förmåga att framställa svetsade konstruktioner som uppfyller givna krav - den kan också användas som grundval för att utvärdera en tillverkares förmåga för svetsning. Standarden är tillämplig då en tillverkares eller underleverantörs förmåga att framställa svetsade konstruktioner som uppfyller givna kvalitetskravkrav skall beskrivas i ett eller flera av följande dokument: - ett kontrakt mellan berörda parter; - en tillämpningsstandard; - en myndighetsföreskrift.

Subjects

Welding processes (25.160.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN ISO 14554-1

Quality requirements for welding - Resistance welding of metallic materials - Part 1: Comprehensive quality requirements (ISO 14554-1:2000)
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 140 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 140 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-29101

Edition: 1

Approved: 10/27/2000

No of pages: 27

Replaced by: SS-EN ISO 14554-1:2013