Standard Swedish standard · SS-EN 1708-1

Welding - Basic weld joint details in steel - Part 1: Pressurized components

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN 1708-1:2010 Amended by: SS-EN 1708-1/A1:2004

Scope
Syftet med denna standard är att ge exempel på allmänt accepterade svetsade förbindningar i trycksatta system. Den främjar inte standardisering av förbindningar som kan betraktas som tvingande eller begränsar utvecklingen på något sätt. Spänningsanalys används om så anses nödvändigt. Denna standard innehåller exempel på förbindningar svetsade med: - Metallbågsvetsning med belagd elektrod (111); - Pulverbågsvetsning med trådelektrod (121): - MIG-svetsning (131); - MAG-svetsning (135); - MAG-svetsning med rörelektrod (136); - MIG-svetsning med rörelektrod (137); - TIG-svetsning (141); metoder (metodnummer enligt EN-ISO 4063) i trycksatta system av stål. Övriga metoder enligt överenskommelse. Bedömningen av lämpligheten hos svetsade förbindningar för speciella driftsförhållanden, t ex korrosion, krypning, låg temperatur och utmattning ingår inte.

Subjects

Welded joints and welds (25.160.40)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-25884

Edition: 1

Approved: 9/30/1999

No of pages: 145

Replaced by: SS-EN 1708-1:2010