Standard Swedish standard · SS 8760027:2014

Healthcare textiles - Pillow - Specifications and requirements

Status: Valid

Scope
Denna standard anger krav och specifikation för kudde avsedd att användas i en vårdbädd. Standarden är avsedd att användas vid konfektionering av kudde.

Subjects

Hospital equipment (11.140)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title: Healthcare textiles - Pillow - Specifications and requirements

Article no: STD-101786

Edition: 2

Approved: 5/7/2014

No of pages: 12

Replaces: SS 8760027