Standard Swedish standard · SS 8760020:2017

Healthcare textiles - Mattresses - Specifications and requirements

Status: Valid

Scope
Denna standard specificerar krav och ger rekommendationer för madrasser, madrassöverdrag, madrassö-verdrag med evakueringsfunktion och kuddöverdrag med vätskespärr som är avsedda att användas i en vårdbädd. Standarden är tillämpbar vid: — upphandling — utveckling, — testning och — tillverkning av madrasser, madrassöverdrag, madrassöverdrag med evakueringsfunktion och kuddöverdrag. Denna standard omfattar inte luftmadrasser.

Subjects

Hospital equipment


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Hälso- och sjukvård

International title: Healthcare textiles - Mattresses - Specifications and requirements

Article no: STD-8029481

Edition: 2

Approved: 11/9/2017

No of pages: 16

Replaces: SS 8760020