Standard Swedish standard · SS-EN 12193

Light and Lighting - Sports lighting

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN 12193:2007

Scope
Denna standard specificerar belysning för de mest utövade sporterna inomhus och utomhus i Europa. Den ger belysningsvärden för projektering och kontroll av belysningsanläggningar i termer av belysningsstyrkor, jämnhet, bländningsbegränsning och färgegenskaper hos ljuskällorna. Alla krav avses vara minimikrav. Den ger också metoder för mätning av dessa storheter. För bländningsbegränsning pekar den också på begränsningar i placering av armaturer vid speciella anläggningar. För nödbelysning refererar denna standard till kraven i EN 1838.

Subjects

Light and lightning (12.020) General (91.160.01) Building design (94.100) Sports facilities (97.220.10)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

International title:

Article no: STD-27323

Edition: 1

Approved: 2/18/2000

No of pages: 32

Replaced by: SS-EN 12193:2007