Standard Swedish standard · SS-EN 1717

Protection against pollution of potable water in water installations and general requirements of devices to prevent pollution backflow

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1717

Protection against pollution of potable water in water installations and general requirements of devices to prevent pollution backflow
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 538 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 460,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard avser åtgärder till skydd mot förorening av dricksvatten inom fastigheter samt generella krav på anordningar avsedda att förhindra förorening genom återströmning.
De specifikationer beträffande hygieniskt skydd som ges i denna standard är tillämpliga för alla standarder för system och anordningar som är anslutna till fastighetens vattenförsörjningssystem för vatten avsett för konsumtion.
Denna standard specificerar minimikraven i produktstandarder för skyddsmoduler.
Produktstandarderna används för att i detalj att ge produktspecifikationer. I avsaknad av en produktstandard används denna standard som referenshandling för att ange specifikationer vid produktutveckling.

Subjects

Drinking water (13.060.20) Water supply systems (91.140.60)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 1717

Protection against pollution of potable water in water installations and general requirements of devices to prevent pollution backflow
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 538 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 538 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 460,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-35590

Edition: 1

Approved: 12/15/2000

No of pages: 52

Also available in: SS-EN 1717