Standard Swedish standard · SS-EN 1089-2

Transportable gas cylinders - Gas cylinder identification (excluding LPG) - Part 2: Precautionary labels

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN ISO 7225:2007

Scope
Denna Europastandard specificerar utseendet, innehåll, det vill säga farosymboler och text och appliceringen av säkerhetsettiketer avsedda för att användas på skuldran på individuella gasflaskor som innehåller rena gaser eller gasblandningar eller direkt under (maximum 50 mm från den rundade delen). Etiketter för flaskpaket och för gasolflaskor täcks ej av denna standard. ANM. Gasol är substanser som bärs under identifikationsnummer 1965 ”Kolvätegasblandningar, flytande, N.O.S”.

Subjects

Protection against dangerous goods (13.300) Pressure vessels (23.020.30)


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Materialteknik

International title:

Article no: STD-33345

Edition: 2

Approved: 12/13/2002

No of pages: 25

Replaces: SS-EN 1089-2

Replaced by: SS-EN ISO 7225:2007