Standard Swedish standard · SS-EN 50162

Protection against corrosion by stray current from direct current systems

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 50162

Protection against corrosion by stray current from direct current systems
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 569 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 569 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
Denna standard ger allmänna riktlinjer att användas för att minska sådana korrosionsskador som genom läckström från likströmsanläggningar kan uppstå på metallkonstruktioner i jord eller i vatten.
Standarden är avsedd att ge vägledning vid:
– projektering av likströmsanläggningar som kan orsaka läckström
– projektering av metallkonstruktioner i jord eller vatten som kan bli utsatta för korrosionsskador genom läckström
– val av lämpliga skyddsåtgärder.
Standarden behandlar huvudsakligen korrosion på konstruktioner i jord eller vatten till följd av läckströmmar.
Läckströmmar kan emellertid även uppstå internt i system som innehåller en elektrolyt, t ex i närheten av isolerkopplingar eller rörskarvar med hög resistans i vattenledningsnät.
Sådana förhållanden behandlas inte närmare i standarden, men beskrivna principer och åtgärder kan normalt tillämpas för att minska följderna av påverkan.
Läckströmmar kan även ge upphov till andra följdverkningar, t ex överhettning. Detta behandlas inte i standarden.
Till sådana likströmsanläggningar som kan ge upphov till avsiktliga eller oavsiktliga strömmar i jorden eller i annan elektrolyt hör:
– likströmsbanor
– trådbussanläggningar
– likströmsnät
– likströmsutrustning i industrin
– telekommunikationsanläggningar med likströmsmatning
– anläggningar för katodiskt skydd
– anläggningar för högspänd likström (HVDC)
– likströmsmatad spårledning. EN 50122-2 ger fordringar för hur emission av läckströmmar från likströmsbanor minskas och för hur deras verkningar inom bansystemet begränsas.
Till anläggningar som kan påverkas av läckströmmar hör konstruktioner av metall i jord eller i vatten, som t ex:
a) rörledningar
b) metallmantlade kablar
c) tankar och andra kärl
d) jordningssystem
e) armering i betong
f) stålpålar.
En påverkad konstruktion som leder läckströmmar, t ex en rörledning eller kabel, kan i sin tur påverka andra intilliggande konstruktioner (se avsnitt 8).

Subjects

Electrical engineering in general (29.020) Corrosion of metals (77.060)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 50162

Protection against corrosion by stray current from direct current systems
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 569 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 569 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SEK SVENSK ELSTANDARD

International title:

Article no: STD-3332019

Edition: 1

Approved: 4/25/2005

No of pages: 26