Standard Swedish standard · SS 831342:2014

Roof safety - Slide guards for ladders - Functional requirements

Status: Valid

Scope
Denna standard anger funktionskrav för glidskydd för anliggande stege avsedd att användas vid tillträde till tak.

Subjects

Roofs Roof and roof safety


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Roof safety - Slide guards for ladders - Functional requirements

Article no: STD-102821

Edition: 3

Approved: 8/26/2014

No of pages: 12

Replaces: SS 831342