Standard Swedish standard · SS 831333:2014

Roof safety - Guard Rails around ascension and skylight - Functional requirements

Status: Valid

Scope
Denna standard anger funktionskrav för permanenta, låga räcken på tak kring uppstigningsluckor och tak-fönster. Räcken kan utgöra stöd vid uppstigning ur eller nedstigning i taklucka, markering/hinder för att inte kliva in på svaga takytor, takfönster eller andra riskområden. Räcken enligt denna standard är även avsedda att kunna användas som förankringspunkt för personlig fallskyddsutrustning.

Subjects

Roofs (91.060.20) Roof and roof safety (94.650)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Roof safety - Guard Rails around ascension and skylight - Functional requirements

Article no: STD-102819

Edition: 3

Approved: 8/26/2014

No of pages: 12

Replaces: SS 831333