Standard Swedish standard · SS-EN 1993-1-8:2005

Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints

Status: Valid

· Corrected by: SS-EN 1993-1-8:2005/AC:2007 , SS-EN 1993-1-8:2005/AC:2009 , SS-EN 1993-1-8:2005/AC:2009

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet

  http://www.sis.se/tema/eurokoder/Avtal-Boverket/

 SS-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner – Del 1-8: Dimensionering av knutpunkter och förband 

Denna del av EN 1993 gerger dimensioneringsmetoder för konstruktion av huvudsakligen statiskt belastade förband vid användning av stål S235, S275, S355 och S460. 

Eurokoderna används: 

  • som ett sätt att påvisa att byggnader och anläggningar uppfyller de väsentliga kraven i EGs direktiv 89/106/EEG; 
  • som en grund för upprättande av kontrakt för byggande och tillhörande ingenjörstjänster; 
  • som ett underlag för att upprätta harmoniserade tekniska specifikationer för byggprodukter 

EN 1993-1 ger allmänna dimensioneringsregler och kan användas av • kommittéer som jobbar med konstruktionsanknutna produkt-, provnings- och utförandestandarder, • byggherrar (t.ex. för beskrivning av deras särskilda krav) • projektörer och entreprenörer • behöriga myndigheter

Scope
(1) This part of EN 1993 gives design methods for the design of joints subject to predominantly static loading using steel grades S235, S275, S355 and S460.

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Eurocode 3, Design of steel structures (91.070.03) Eurocodes, base (91.070.50) Eurocodes, bridge (91.070.60) Metal structures (91.080.10) Steel structures (91.080.13)


Product information

Language: English

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-39885

Edition: 1

Approved: 6/3/2005

No of pages: 148

Also available in: SS-EN 1993-1-8:2005