Standard Swedish standard · SS-EN 1991-3:2006

Eurocode 1 - Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery

Status: Valid

· Corrected by: SS-EN 1991-3:2006/AC:2013 , SS-EN 1991-3:2006/AC:2013
Scope
(1) Del 3 av EN 1991 anger nyttig last (modeller och tillämpliga värden) för kranar, kranbanebalkar och stationära maskiner, som inkluderar dynamisk inverkan och bromsning, acceleration och olyckslast.(2) Kapitel 1 ger allmänna definitioner och beteckningar.(3) Kapitel 2 anger laster på kranbanor orsakade av kranar.(4) Kapitel 3 anger laster orsakade av stationära maskiner.

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Eurocode 0 and 1, Basis of design and densities (91.070.01) Eurocodes, others (91.070.80)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-76177

Edition: 1

Approved: 7/27/2006

No of pages: 52

Also available in: SS-EN 1991-3:2006