Standard Swedish standard · SS-EN 1990

Eurocode - Basis of structural design

Status: Valid

Scope
(1) EN 1990 fastställer principer och krav för bärverks säkerhet, brukbarhet och beständighet, beskriver grunderna för deras dimensionering och verifiering samt ger vägledning för närliggande frågor som rör tillför-litligheten hos bärverk. (2) EN 1990 är avsedd att användas tillsammans med EN 1991 t.o.m. EN 1999 för dimensionering av byggnader och anläggningar, inklusive geotekniska aspekter, dimensionering av bärverk vid brand, situatio-ner som omfattar jordbävningar, utförandeskedet samt tillfälliga konstruktioner. ANM. För dimensionering av speciella byggnadsverk (t.ex. kärnkraftverk, dammar, m.m.), kan andra regler och före-skrifter erfordras än de som anges i EN 1990 t.o.m. EN 1999. (3) EN 1990 kan tillämpas för dimensionering av bärverk där andra material eller andra laster förekommer än de som omfattas av EN 1991 t.o.m. EN 1999. (4) EN 1990 kan tillämpas för utvärdering av befintliga bärverk, dimensionering av reparations- och änd-ringsarbeten eller vid utvärdering av ändrad användning av ett bärverk. br Bilaga A2 med tillämpningsregler för broar är inarbetat. ANM. I vissa fall kan kompletterande eller ändrade regler erfordras.

Subjects

Technical aspects (91.010.30) Eurocode 0 and 1, Basis of design and densities (91.070.01) Eurocodes, base (91.070.50) Eurocodes, bridge (91.070.60)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-32603

Edition: 1

Approved: 6/28/2002

No of pages: 116

Also available in: SS-EN 1990