Standard Swedish standard · SS-EN 74-2:2008

Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds - Part 2: Special couplers - Requirements and test procedures

Status: Valid

Scope
I EN 74-2 anges:
— Material;
— Dimensioneringskrav;
— angivna värden för hållfasthet och styvhet som en koppling måste uppnå vid provning;
— provningsmetoder och granskning och bedömning; för följande specialkopplingar:
— halvkopplingar med skruvförband, skarvkoppling med låstapp, rätvinkliga övergångskopplingar och vridbara övergångskopplingar.

Rekommendationer ges för löpande tillverkningskontroll.

Dessa kopplingar används huvudsakligen i byggnadsställningar. Varje koppling kan fästas på minst ena sidan av ett stål- eller aluminiumrör med 48,3 mm diameter. För den andra sidan av övergångskopplingar anger denna standard krav för rörets diameter och godstjocklek.

Vid provning dras kopplingar med skruvförband åt med ett vridmoment av 50 Nm och kilkopplingar slås i med en 500 g hammare tills stoppslag uppnås.

Andra specialhalvkopplingar såsom halvkopplingar fästade genom nitning, som huvudsakligen används för komponenter i prefabricerade ställningar, omfattas inte av denna Europastandard.

Subjects

Construction equipment (91.220)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-80532

Edition: 1

Approved: 9/25/2008

No of pages: 52

Also available in: SS-EN 74-2:2008