Webinar

Den arkeologiska fyndhanteringsprocessen − från grop till monter

Välkommen till vårt intressentmöte onsdagen den 24:e februari 10:00-12:00 för "Den arkeologiska fyndhanteringsprocessen − från grop till monter" för att öppet diskutera ämnet och behovet av en nationell fyndhanteringsstandard.

Boka

Den arkeologiska fyndhanteringsprocessen − från grop till monter

Omfattning: 0,25 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

Fyndaskar från en internationell utgrävning, Foto: Ove Kaneberg, Licens: CC BY, Carlotta - Picture Archive (smvk.se)

Går det att med gemensamma riktlinjer underlätta hanteringen av fornfynd? Vi diskuterar processen från att fyndet påträffas vid arkeologiska undersökningar, tas upp, gallras, dokumenteras, hanteras, förvaras, etiketteras, paketeras, registreras och transporteras till mottagande museum eller magasin.

Hur ser situationen ut för de arkeologiska utförarna och mottagarna? Vilka problem finns i processen? Kan en ensad metodik eller hantering underlätta för de inblandade parterna som t ex uppdragsgivare, utförare, mottagare och civilsamhälle?

Mötet är kostnadsfritt. 


Agenda

  • En kort introduktion om standarder - Viveka Odlén, Svenska institutet för standarder (SIS)
  • Uppdragsarkeologiskt perspektiv - Mikael Eboskog, Bohusläns museum
  • Uppdragsfördelande perspektiv - Tina Fors och Roger Edenmo, Länsstyrelsen Uppsala
  • Konservatorsperspektiv - Vivian Smits, Studio Västsvensk Konservering
  • Fyndmottagande perspektiv - Elisabet Regner, Statens historiska museer
  • Gemensam diskussion
  • Hur går vi vidare?  

Moderator: Stefan Nilsson ordförande SIS/TK 479 Bevarande av kulturarv, Riksantikvarieämbetet

Läs mer om SIS/TK 479 Bevarande av kulturarv 
Kontaktperson: projektledare Viveka Odlén, SIS

Dagen innan webinaret kommer du få zoomlänken till mötet sänt till dig.


Sprid gärna inbjudan till andra i ditt nätverk!

Ämnesområden

Alla utbildningar


Kontaktinformation:

Viveka Odlen
E-post: Viveka.Odlen@sis.se
Tel: 08-555 522 78