Vatten - rent och i säkert förvar

Vi inbjuder verksamhetsansvariga, politiker och intresserade inom offentlig sektor till ett eftermiddagsseminarium där du får veta mer om vad standarder är, hur de är uppbyggda och hur de kan användas. Under seminariet fördjupar vi oss i aktuella standarder inom dricksvattenområdet, nyheter inom branschen och kvalitetsledningsfrågor.

Boka

Vatten - rent och i säkert förvar

Omfattning: 0,5 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

november

mån 4 Boka

Kl. 11:30 - 16:30
Värnamo
Gummifabriken

november

mån 11 Boka

Kl. 11:30 - 16:30
Sundsvall
Scandic Sundsvall Nord

Fler alternativ Färre alternativ

Dricksvattnet är vårt mest använda och kontrollerade livsmedel. Alltid tillgängligt i kranen dygnet och året runt.

Nya regler och direktiv ställer allt större krav på den kommunala vattenförsörjningen. Åldrade produktionsanläggningar, allt fler svårnedbrytbara och farliga ämnena och ett ökande behov av dricksvatten ställer stora krav på den kommunala vattenorganisationen. All befintlig infrastruktur måste underhållas för bibehållen funktion men också anpassas till nya krav som kommer av rådande klimat- och samhällsförändringar.

Programmet tar upp hur tillämpning av olika ledningssystem och standardiserade arbetssätt långsiktigt bidrar till en ren dricksvattenförsörjning. Vad god kvalitet i vattenförsörjning är, nya kompetenskrav på vattenlaboratorier och hur kommunen kan ta sig an de stora underhållsbehoven. Svenskt Vatten belyser aktuella frågor inom branschen och hur verksamheten nu utvecklas i takt med ökade behov inom vattenområdet.

PROGRAM 4 NOVEMBER VÄRNAMO

11.30 Samling lunch

12.30 Välkommen
Conny Callin, SIS

Vårda vattnet för friska medborgare, kvalitet nu!
 
Gotlieb Granberg, ordf. Tekniska utskottet, Värnamo kommun

13.00 Stöd i ett kvalitetsledningsperspektiv 
Conny Callin, SIS

Kort om SIS och standarder 
Conny Callin, SIS

13.30 Vad innebär de nya allmänna kompetenskraven för provnings- och kalibreringslaboratorier
Annika Norling, enheten för miljö och hälsa, SWEDAC

14.00 Systematiskt underhåll och förnyelse av vattenverk och avloppverk 
Mats Engdahl, Svenskt Vatten

14.30 Fika

15.00 Aktuella standardmetoder för kemiska och mikrobiologiska vattenanalyser 
Leif Johanzon, SIS

15.30 Senaste nytt Från Svenskt Vatten 
Mats Engdahl, Svenskt Vatten

16.00 Summering och nästa steg

16.30 Avslutning

Frågor: Conny Callin, 070 536 38 14  conny.callin@sis.se

 

PROGRAM 11 NOVEMBER SUNDSVALL

11:30 Samling lunch

12.30 Välkommen
Conny Callin, SIS

Vårda vattnet för friska medborgare, kvalitet nu!
Repr. kommunpolitiken

13.00 Stöd i ett kvalitetsledningsperspektiv 
Conny Callin, SIS

Kort om SIS och standarder 
Conny Callin, SIS

13.30 Vad innebär de nya allmänna kompetenskraven för  
provnings- och kalibreringslaboratorier
Annika Norling, enheten för miljö och hälsa, SWEDAC 

14.00 Systematiskt underhållsarbete på vattenverk och
avloppsreningsverk
Birger Wallsten, Svenskt Vatten

14.30 Fika

15.00 Aktuella standardmetoder för kemiska och mikrobiologiska vattenanalyser 
Leif Johanzon, SIS

15.30 Senaste nytt Från Svenskt Vatten
Birger Wallsten, Svenskt Vatten

16.00 Summering och nästa steg

16.30 Avslutning

Frågor: Conny Callin, 070 536 38 14  conny.callin@sis.se

Anmälningsvillkor

Anmälan
Anmälan kan göras direkt här på vår webbplats, via e-post  kundservice@sis.se eller telefon 08-555 523 10.

Bekräftelse
Vi bekräftar alla anmälningar via e-post.

Betalningsvillkor
Vi fakturerar normalt 14 dagar före utbildningstillfället om inget annat anges. Vid beställning av utbildningspaket, det vill säga samtidig beställning avera utbildningar som genomförs vid olika tillfällen, sker fakturering av hela paketet i samband med första tillfället. Vid särskilda erbjudanden kan fakturering ske i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Faktura skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallotidpunkten äger SIS rätt att debitera en  dröjsmålsränta med referensränta + 8% årligen som lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor.

Avbokningsregler
Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras kunden med 50% av utbildningsavgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras kund full utbildningsavgift. Vid eventuella förhinder kan du som kund till SIS alltid överlåta din plats till en kollega inom samma organisation. All avbokning skall ske skriftligt till utbildning@sis.se och bekräftas av SIS. Anmälan är bindande.

För SIS Informationssäkerhetsakademi kan avbokning göras upp till 30 dagar före utbildningsstart. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras full avgift. I övrigt gäller samma villkor.

SIS följer branschpraxis och SAUFs (Sveriges Auktoriserade Utbildnings Företag) rekommenderade avbokningsregler.

Inställda utbildningar
Under speciella omständigheter kan SIS tvingas ställa in enstaka utbildningar. Avbokning från SIS sker senast 14 dagar före utbildningsstart. Anmälan som sker senare än 14  dagar före utbildningsstart är bindande.

Mängdrabatter
Är ni fler än två personer från samma organisation som deltar vid ett och samma utbildningstillfälle kan ni utnyttja våra mängdrabatter. Kontakta SIS Kundservice för mer information utbildning@sis.se

Priser
Deltagaravgiften inkluderar lunch, dokumentation och förfriskningar. Lunch är dock inte inkluderat i avgiften för halvdagsutbildningar eller för utbildning på internat. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Tider
Start och sluttid för utbildningarna hittar du på respektive utbildningssida där utbildningen beskrivs samt på anmälningsbekräftelsen.

Utvärdering 
Alla deltagare ges möjlighet att efter genomgången utbildning fylla i en enkät om hur man upplevt allt från informationen inför utbildningen, utbildningsdagarna (läraren/na, dokumentationen, tillämpbarheten), de praktiska arrangemangen  (lokal/förtäring/bemötande) och vilket helhetsintryck utbildningen givit.

Vi sammanställer dessa enkäter, drar slutsatser av dem och ser till att genomföra åtgärder. Alla berörda parter får återkoppling på resultatet och på de slutsatser vi drar om vad som varit bra och på de eventuella förändringar som måste genomföras inför nästa utbildning.

Vi har också i vår egen verksamhet utvecklat ett ledningssystem för kvalitet som är certifierat enligt SS-EN ISO 9001.

Förtäring 
I utbildningar som pågår en eller flera dagar ingår förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagskaffe med kaffebröd/kakor.

Plats
Vi genomför utbildningar på olika orter i Sverige. Det flesta av våra öppna utbildningar genomförs i vår egen konferensanläggning på SIS, Solnavägen 1E, 113 65 Stockholm. Plats anges alltid i bekräftelsen.

På plats får du hjälp av en konferensvärd att komma till rätta. Här kan du även passa på att njuta av de vackra lokalerna. Är du tidig finns även möjlighet att sitta ned en stund med t.ex. en kopp kaffe och en morgontidning.

Lokalerna är utrustade med den senaste tekniken. Det finns även möjlighet att ta med egen dator, och nätansluta den, för att kunna koppla upp sig och t.ex. kontrollera sin e-post.

Ämnesområden

Alla utbildningar


Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se