Event

Välkommen Robot!

Case, inspiration, affärsnytta.

Boka

Välkommen Robot!

Omfattning: 0,5 dag

Pris: 1 895 SEK (exkl moms)

maj

ons 6 Boka

Kl. 09:00 - 13:30
Stockholm
SIS Conference Center Torsplan
startgaranti

FOKUS: Hur samverkande applikationer med robotar leder till ökad flexibilitet och lönsamhet.

Från fabriken till fikabordet, nu gör robotar entré på nya arenor. Robotar har länge förekommit i tillverkningsindustrin, och är då främst stora, kraftfulla sådana innanför staket. Genom åren har robotarna utvecklats, blivit smartare, utrustats med avancerad mjukvara och nu finns det således många möjligheter till kostnadseffektiv automation. Inte minst kan robotar idag samverka med människor på ett säkert sätt i så kallade kollaborativa applikationer. 

På Välkommen robot! får du höra erfarenheter ifrån företag som robotiserat och får med dig värdefulla verktyg för din egen resa mot ökad flexibilitet och lönsamhet via robotar. Hur får du en säker applikation där roboten samverkar med en människa? Vad har andra för erfarenheter? Vilken hjälp finns att få?

Nu öppnar Salong SIS

Under våren 2020 presenterar vi Salong SIS, ett helhetskoncept för temadagar inom olika genrer. Först ut är Välkommen Robot! där du som besökare får en inblick i framtidens arbetsmarknad. Robotarna håller sig inte längre enbart på fabriksgolvet utan dyker upp på fler arbetsplatser med alltmer varierande arbetsuppgifter. Vad innebär det för företagen ur aspekterna säkerhet, personal, investeringar, konkurrens och planering?

Korta men kunskapstunga föreläsningar

Halvdagen Välkommen Robot! är ett gyllene tillfälle att få sig mycket och gedigen kunskap till livs, från experter och sakkunniga inom branschen. Få en inblick i vad som händer inom Industri 4.0 just nu, vilka visioner det finns för den svenska arbetsmarknaden och prata med dem vars arbetsdagar kretsar kring innovation och integration av de smarta robotarna i våra liv. Produktplanering och forskning inom samverkande robotar går för högtryck och du får chansen till en förhandstitt på vad vi kan förvänta oss inom en snar framtid.

Konkurrens och kravställning

Efter denna halvdag kommer du som besökare ha fått en insyn i den kommande omställningen av svensk arbetsmarknad. Med ny information dyker nya frågeställningar upp och genom att delta vid Välkommen Robot! har du chansen att bygga ut ditt kontaktnät med kollegor i branschen, få höra om vilket stöd som finns i robotikstandarderna för marknadsutvecklingen och också få veta lite mer om hur konkurrensen från andra länder ser ut.

Program och talare
Partners
Boka en utbildning och få rabatt på eventet!
Anmälningsvillkor

Anmälan
Anmälan kan göras direkt här på vår webbplats, via e-post  kundservice@sis.se eller telefon 08-555 523 10.

Bekräftelse
Vi bekräftar alla anmälningar via e-post.

Betalningsvillkor
Vi fakturerar normalt 14 dagar före utbildningstillfället om inget annat anges. Vid beställning av utbildningspaket, det vill säga samtidig beställning avera utbildningar som genomförs vid olika tillfällen, sker fakturering av hela paketet i samband med första tillfället. Vid särskilda erbjudanden kan fakturering ske i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Faktura skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallotidpunkten äger SIS rätt att debitera en  dröjsmålsränta med referensränta + 8% årligen som lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor.

Avbokningsregler
Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras kunden med 50% av utbildningsavgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras kund full utbildningsavgift. Vid eventuella förhinder kan du som kund till SIS alltid överlåta din plats till en kollega inom samma organisation. All avbokning skall ske skriftligt till utbildning@sis.se och bekräftas av SIS. Anmälan är bindande.

För SIS Informationssäkerhetsakademi kan avbokning göras upp till 30 dagar före utbildningsstart. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras full avgift. I övrigt gäller samma villkor.

SIS följer branschpraxis och SAUFs (Sveriges Auktoriserade Utbildnings Företag) rekommenderade avbokningsregler.

Inställda utbildningar
Under speciella omständigheter kan SIS tvingas ställa in enstaka utbildningar. Avbokning från SIS sker senast 14 dagar före utbildningsstart. Anmälan som sker senare än 14  dagar före utbildningsstart är bindande.

Mängdrabatter
Är ni fler än två personer från samma organisation som deltar vid ett och samma utbildningstillfälle kan ni utnyttja våra mängdrabatter. Kontakta SIS Kundservice för mer information utbildning@sis.se

Priser
Deltagaravgiften inkluderar lunch, dokumentation och förfriskningar. Lunch är dock inte inkluderat i avgiften för halvdagsutbildningar eller för utbildning på internat. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Tider
Start och sluttid för utbildningarna hittar du på respektive utbildningssida där utbildningen beskrivs samt på anmälningsbekräftelsen.

Utvärdering 
Alla deltagare ges möjlighet att efter genomgången utbildning fylla i en enkät om hur man upplevt allt från informationen inför utbildningen, utbildningsdagarna (läraren/na, dokumentationen, tillämpbarheten), de praktiska arrangemangen  (lokal/förtäring/bemötande) och vilket helhetsintryck utbildningen givit.

Vi sammanställer dessa enkäter, drar slutsatser av dem och ser till att genomföra åtgärder. Alla berörda parter får återkoppling på resultatet och på de slutsatser vi drar om vad som varit bra och på de eventuella förändringar som måste genomföras inför nästa utbildning.

Vi har också i vår egen verksamhet utvecklat ett ledningssystem för kvalitet som är certifierat enligt SS-EN ISO 9001.

Förtäring 
I utbildningar som pågår en eller flera dagar ingår förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagskaffe med kaffebröd/kakor.

Plats
Vi genomför utbildningar på olika orter i Sverige. Det flesta av våra öppna utbildningar genomförs i vår egen konferensanläggning på SIS, Solnavägen 1E, 113 65 Stockholm. Plats anges alltid i bekräftelsen.

På plats får du hjälp av en konferensvärd att komma till rätta. Här kan du även passa på att njuta av de vackra lokalerna. Är du tidig finns även möjlighet att sitta ned en stund med t.ex. en kopp kaffe och en morgontidning.

Lokalerna är utrustade med den senaste tekniken. Det finns även möjlighet att ta med egen dator, och nätansluta den, för att kunna koppla upp sig och t.ex. kontrollera sin e-post.

Ämnesområden

Alla utbildningar