Tillit i lärandet, arbetssätt som ökar tiden för lärande

Vi inbjuder skolledare och huvudmän till ett eftermiddagsseminarium där du får veta mer om vad standarder är, hur de är uppbyggda och hur de kan användas. Under seminariet fördjupar vi oss i aktuella standarder inom digitalisering, digitala lärplattformar och kvalitetsledningssystem.

Boka

Tillit i lärandet, arbetssätt som ökar tiden för lärande

Omfattning: 0,5 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

oktober

ons 23 Boka

Kl. 11:30 - 16:30
Sundsvall
Scandic Sundsvall Nord

I den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet som SKL arbetat fram föreslås 18 initiativ och aktiviteter som blir viktiga för att målen i strategin ska kunna realiseras. Fyra av dessa är direkt kopplade till SIS arbete med standardisering och behövs för att tillgodose den nationella samordning och utveckling som efterfrågas.

Att köpa in system och teknik innan kompetensen om hur de ska användas finns på plats, försvårar och fördyrar införandet. Kunskap om hur man får olika system och publikationer att samverka är basen för rätt kravställan vid upphandling av digitala lärplattformar och skoladministrativa system.  Seminariet tar upp aktuella standarder och arbetssätt som förenklar det fortsatt digitaliseringsarbetet.

PROGRAM

11.30 Samling lunch

12.30 Välkommen
Conny Callin, SIS

Vårt mål med skolans digitalisering
Repr. kommunpolitiken 

Stöd i ett kvalitetsledningsperspektiv
Kort om SIS och standarder  
Conny Callin, SIS

13.15 Regerings mål, SKL:s och elevernas förväntningar - lärarnas utmaning!  Vad krävs för att överbrygga gapet?
Petra Fogelberg, SIS

13.45 Taktiska val med standarder som bidrar till måluppfyllelse - SS 12000, EMIL och EGIL står till förfogande, men vilken nyttan?
Bengt Wällstedt, IT-samordnare på Huvuduppdrag lärande och familj i Ängelholms kommun, TK450

EGIL – elever och grupper i läromedel, hur man hanterar digitala konton på ett smidigt sätt
Petra Fogelberg, SIS

14.30 Fika
- Standarder och att nå målen i verksamheten? (bikupa)

15.30 Mål och krav att ta till nästa upphandling 
Conny Callin, SIS

16.00 Summering och nästa steg                                                            

 

16.30 Avslutning

Frågor: Conny Callin, 070 536 38 14 conny.callin@sis.se

 

Anmälningsvillkor

Anmälan
Anmälan kan göras direkt här på vår webbplats, via e-post  kundservice@sis.se eller telefon 08-555 523 10.

Bekräftelse
Vi bekräftar alla anmälningar via e-post.

Betalningsvillkor
Vi fakturerar normalt 14 dagar före utbildningstillfället om inget annat anges. Vid beställning av utbildningspaket, det vill säga samtidig beställning avera utbildningar som genomförs vid olika tillfällen, sker fakturering av hela paketet i samband med första tillfället. Vid särskilda erbjudanden kan fakturering ske i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Faktura skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallotidpunkten äger SIS rätt att debitera en  dröjsmålsränta med referensränta + 8% årligen som lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor.

Avbokningsregler
Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras kunden med 50% av utbildningsavgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras kund full utbildningsavgift. Vid eventuella förhinder kan du som kund till SIS alltid överlåta din plats till en kollega inom samma organisation. All avbokning skall ske skriftligt till utbildning@sis.se och bekräftas av SIS. Anmälan är bindande.

För SIS Informationssäkerhetsakademi kan avbokning göras upp till 30 dagar före utbildningsstart. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras full avgift. I övrigt gäller samma villkor.

SIS följer branschpraxis och SAUFs (Sveriges Auktoriserade Utbildnings Företag) rekommenderade avbokningsregler.

Inställda utbildningar
Under speciella omständigheter kan SIS tvingas ställa in enstaka utbildningar. Avbokning från SIS sker senast 14 dagar före utbildningsstart. Anmälan som sker senare än 14  dagar före utbildningsstart är bindande.

Mängdrabatter
Är ni fler än två personer från samma organisation som deltar vid ett och samma utbildningstillfälle kan ni utnyttja våra mängdrabatter. Kontakta SIS Kundservice för mer information utbildning@sis.se

Priser
Deltagaravgiften inkluderar lunch, dokumentation och förfriskningar. Lunch är dock inte inkluderat i avgiften för halvdagsutbildningar eller för utbildning på internat. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Tider
Start och sluttid för utbildningarna hittar du på respektive utbildningssida där utbildningen beskrivs samt på anmälningsbekräftelsen.

Utvärdering 
Alla deltagare ges möjlighet att efter genomgången utbildning fylla i en enkät om hur man upplevt allt från informationen inför utbildningen, utbildningsdagarna (läraren/na, dokumentationen, tillämpbarheten), de praktiska arrangemangen  (lokal/förtäring/bemötande) och vilket helhetsintryck utbildningen givit.

Vi sammanställer dessa enkäter, drar slutsatser av dem och ser till att genomföra åtgärder. Alla berörda parter får återkoppling på resultatet och på de slutsatser vi drar om vad som varit bra och på de eventuella förändringar som måste genomföras inför nästa utbildning.

Vi har också i vår egen verksamhet utvecklat ett ledningssystem för kvalitet som är certifierat enligt SS-EN ISO 9001.

Förtäring 
I utbildningar som pågår en eller flera dagar ingår förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagskaffe med kaffebröd/kakor.

Plats
Vi genomför utbildningar på olika orter i Sverige. Det flesta av våra öppna utbildningar genomförs i vår egen konferensanläggning på SIS, Solnavägen 1E, 113 65 Stockholm. Plats anges alltid i bekräftelsen.

På plats får du hjälp av en konferensvärd att komma till rätta. Här kan du även passa på att njuta av de vackra lokalerna. Är du tidig finns även möjlighet att sitta ned en stund med t.ex. en kopp kaffe och en morgontidning.

Lokalerna är utrustade med den senaste tekniken. Det finns även möjlighet att ta med egen dator, och nätansluta den, för att kunna koppla upp sig och t.ex. kontrollera sin e-post.

Ämnesområden

Alla utbildningar


Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se