Seminarium

Standardisering som resurs för en hållbar och smart stadsutveckling

I en tid med galopperande urbanisering och klimatförändringar behövs enhetliga/ reproducerbara metoder och tillvägagångssätt som driver på samverkan mellan politik, offentliga myndigheter, näringsliv, akademi och civila samhället mot de gemensamma hållbarhetsmål som Sverige, Europa och FN antagit.

Boka

Standardisering som resurs för en hållbar och smart stadsutveckling

Omfattning: 0,5 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

Standarder gör städer smartare

Den snabba urbanisering som pågår sätter ljus på behovet av att utveckla fler gemensamma och hållbara lösningar. Standarder är ett kraftfullt verktyg för att effektivisera och kvalitetssäkra den snabba utvecklingen.

Standardisering är ett kraftfullt verktyg då den möjliggör framtagandet av harmoniserade lösningar på återkommande gräns- och sektorsöverskridande problem.

Mot den bakgrunden verkar SIS kommitté för hållbara smarta städer och samhällen (TK 588) för att nyttja standardisering som ett medel för att främja svensk spetskompetens inom hållbar och smart stadsutveckling på global, europeisk och nationell nivå. Således är TK 588 aktiv i framtagandet av globala standarder via ISO:s tekniska kommitté för hållbara städer, och nationella vägledningsstandarder för kommuner och regioner kopplade till Agenda 2030. TK 588 är också initiativtagare till inrättandet av en europeisk teknisk kommitté för hållbara och smarta städer som borde lanseras under hösten 2019.

För att lyckas behövs bättre kunskap om de möjligheter som standardiseringsverktyget kan bidra med i arbetet med hållbara och smarta städer. Därför bjuder SIS in dig för att - tillsammans med ledande representanter från Regeringskansliet, kommuner/regioner, myndigheter, näringsliv, akademi och civila samhället - ta del av information, utbyta erfarenheter och diskutera hur Sveriges arbete med hållbar och smart stadsutveckling kan förstärkas.

Seminariet är kostnadsfritt. Vid avanmälan efter den 30 augusti 2019 eller vid utebliven ankomst debiteras 300 kronor.

Program

09:15-09:45 Registrering och förmiddagsfika

09:45-10:00 Inledning
Annika Andreasen, VD för SIS
Mikael Lesko, Ministerråd på Utrikesdepartementet

10:00-10:30 Hur kan standarder bidra till kommunernas och regionernas implementering av Agenda 2030?
Carola Gunnarsson, förste vice-ordförande på SKL
Joakim Thornéus, Hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten
Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef på SKL Kommentus
Jonas Frykman, tf. Ordförande för SIS/TK 588 och f.d. Utredningssekreterare på Agenda 2030-delegationen

10:30-11:00 Hur kan svenska företags deltagande inom ISO kommittén för hållbara städer främja deras export/import?
Pernilla Bergmark, hållbarhetsforskare på Ericsson
Stellan Fryxell, Arkitekt, tidigare Hållbarhetschef på Tengbom samt adjungerad Professor i fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola
Hanna Eriksson Lagerberg, verksamhetsansvarig för Smart City Sweden

11:00-11:15 Kaffepaus

11:15-11:45 En europeisk teknisk kommitté för hållbara och smarta städer kommer att lanseras av CEN - hur kan Sveriges delta för att försäkra en ledande roll inom området (på engelska)?
Georg Houben, European Commission Policy Officer Smart Cities & Communities, DG ENERGY
Sepehr Mousavi, Chief Innovation & Sustainability Office på SweGreen
Camilla Åberg, Chef Internationella relationer och bevakning på SIS

11:45-12:15 Hur kan standarder bidra till innovationer inom området hållbara smarta städer?
Kristina Mjörnell, Affärsområdeschef Hållbara städer och samhällen på Rise
Olga Kordas, programchef för Viable Cities
Magnus Fransson, Partner på Place Consulting

12:15-12:30 Workshop och sammanfattning
Staffan Söderberg, Hållbarhetskonsult på AMAP Sustainability
Yacine Slamti, Projektledare, SIS

12:30-13:30 Lunch 

Vill du delta via länk, maila din anmälan till yacine.slamti@sis.se

Anmälningsvillkor

Anmälan
Anmälan kan göras direkt här på vår webbplats, via e-post  kundservice@sis.se eller telefon 08-555 523 10.

Bekräftelse
Vi bekräftar alla anmälningar via e-post.

Betalningsvillkor
Vi fakturerar normalt 14 dagar före utbildningstillfället om inget annat anges. Vid beställning av utbildningspaket, det vill säga samtidig beställning avera utbildningar som genomförs vid olika tillfällen, sker fakturering av hela paketet i samband med första tillfället. Vid särskilda erbjudanden kan fakturering ske i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Faktura skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallotidpunkten äger SIS rätt att debitera en  dröjsmålsränta med referensränta + 8% årligen som lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor.

Avbokningsregler
Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras kunden med 50% av utbildningsavgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras kund full utbildningsavgift. Vid eventuella förhinder kan du som kund till SIS alltid överlåta din plats till en kollega inom samma organisation. All avbokning skall ske skriftligt till utbildning@sis.se och bekräftas av SIS. Anmälan är bindande.

För SIS Informationssäkerhetsakademi kan avbokning göras upp till 30 dagar före utbildningsstart. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras full avgift. I övrigt gäller samma villkor.

SIS följer branschpraxis och SAUFs (Sveriges Auktoriserade Utbildnings Företag) rekommenderade avbokningsregler.

Inställda utbildningar
Under speciella omständigheter kan SIS tvingas ställa in enstaka utbildningar. Avbokning från SIS sker senast 14 dagar före utbildningsstart. Anmälan som sker senare än 14  dagar före utbildningsstart är bindande.

Mängdrabatter
Är ni fler än två personer från samma organisation som deltar vid ett och samma utbildningstillfälle kan ni utnyttja våra mängdrabatter. Kontakta SIS Kundservice för mer information utbildning@sis.se

Priser
Deltagaravgiften inkluderar lunch, dokumentation och förfriskningar. Lunch är dock inte inkluderat i avgiften för halvdagsutbildningar eller för utbildning på internat. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Tider
Start och sluttid för utbildningarna hittar du på respektive utbildningssida där utbildningen beskrivs samt på anmälningsbekräftelsen.

Utvärdering 
Alla deltagare ges möjlighet att efter genomgången utbildning fylla i en enkät om hur man upplevt allt från informationen inför utbildningen, utbildningsdagarna (läraren/na, dokumentationen, tillämpbarheten), de praktiska arrangemangen  (lokal/förtäring/bemötande) och vilket helhetsintryck utbildningen givit.

Vi sammanställer dessa enkäter, drar slutsatser av dem och ser till att genomföra åtgärder. Alla berörda parter får återkoppling på resultatet och på de slutsatser vi drar om vad som varit bra och på de eventuella förändringar som måste genomföras inför nästa utbildning.

Vi har också i vår egen verksamhet utvecklat ett ledningssystem för kvalitet som är certifierat enligt SS-EN ISO 9001.

Förtäring 
I utbildningar som pågår en eller flera dagar ingår förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagskaffe med kaffebröd/kakor.

Plats
Vi genomför utbildningar på olika orter i Sverige. Det flesta av våra öppna utbildningar genomförs i vår egen konferensanläggning på SIS, Solnavägen 1E, 113 65 Stockholm. Plats anges alltid i bekräftelsen.

På plats får du hjälp av en konferensvärd att komma till rätta. Här kan du även passa på att njuta av de vackra lokalerna. Är du tidig finns även möjlighet att sitta ned en stund med t.ex. en kopp kaffe och en morgontidning.

Lokalerna är utrustade med den senaste tekniken. Det finns även möjlighet att ta med egen dator, och nätansluta den, för att kunna koppla upp sig och t.ex. kontrollera sin e-post.

Ämnesområden

Alla utbildningar


Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se