Standardisering av tactile lettering gör märkbar skillnad

Välkommen till ett digitalt informationsmöte kring nytt europeiskt standardiseringsarbete om taktilt avläsbar text gällande krav och tillämpning av punktskrift och reliefskrift, den 5 maj kl.9.00 - 10.00.

SIS projektledning informerar om det nya arbetet som startats upp inom CEN/TC 293 Assistive products and accessibility. Du får veta hur du kan delta i arbetet genom SIS/TK 344 samt vilka möjligheter det finns att påverka den kommande standarden.

Det nya arbetet handlar om att specificera krav och mått för punktskrift och upphöjda bokstäver för användning i offentliga miljöer samt med målet att underlätta för blinda och synskadade personer. Det finns idag stora skillnader mellan olika länder, exempelvis gällande måtten för höjden och upphöjning av bokstäverna, radavståndet som man behöver ha för att tecken ska kunna avläsas. Annat som kan skilja sig är hur versaler samt font utan seriffer används.

Utgångspunkt för den nya standarden är den tyska standarden DIN 32986 Tactile lettering and labeling – Requirements on the presentation and application of Braille and raised lettering.

Värd för seminariet är SIS tekniska kommitté 344 Hjälpmedel.

För mer information och anmälan, kontakta SIS projektledning

Jenny Vesterberg, jenny.vesterberg@sis.se, tel. 08 5555 2114

Meddela oss i förväg om ni har några särskilda behov inför mötet.


Varmt välkommen!

Ämnesområden

Alla utbildningar


Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se