Kostnadsfritt seminarium

Standarder som verktyg för innovation, utveckling och kvalitetsuppföljning inom life science

Välkommen till ett halvdagsseminarium om standarder och standardisering ur ett internationellt perspektiv som fokuserar på medicinteknik, laboratoriemedicin, bioteknologi, hälsoinformatik, innovationsledning och biologisk säkerhet.

En standard är en gemensam lösning på ett återkommande problem. Syftet med standarder är att skapa enhetliga och transparenta rutiner att enas kring. Under seminariet kommer Svenska Institutet för Standarder, SIS, att berätta mer om vad en standard är och hur standarder används. Standarder är ofta ett viktigt stöd i det regulatoriska och systematiska kvalitetssäkringsarbetet och kan ge ett effektivt stöd i utveckling, innovation och vara ett viktigt stöd i samband med marknadstillträde både nationellt och internationellt.

Standarder kan användas inom flera olika områden och från Karolinska Universitetssjukhuset kommer vi att få höra hur standarden för innovationsledning kan tillämpas ute i verksamheten. Under seminariet ges exempel på praktisk tillämpning av standarder och hur de ger stöd till innovation och utveckling.

Som deltagare kommer du att ges möjligheten att diskutera och ställa frågor kring standarder och standardisering. Det kommer även finnas möjlighet att efter seminariet prata enskilt med de experter som finns på plats. Vet du redan nu att du vill prata mera får du gärna ange det i anmälan.

Program

Introduktion standardisering
Dan Nilsson, Tf standardiseringschef, SIS

Nationell och internationell standardisering inom vård och omsorg - en överblick
Sarah Sim, MSc, PhD, Tf sektionschef för vård och omsorg, SIS
Lena Morgan, Leg Biomedicinsk analytiker, projektledare, SIS

Standardisering och standarder inom hälsoinformatik, laboratoriemedicin och bioteknologi
Lena Morgan, Leg Biomedicinsk analytiker, projektledare SIS

Standardisering och standarder inom medicinteknik, implantat och biologisk säkerhet
Sarah Sim, MSc, PhD, Tf sektionschef för vård och omsorg, SIS

Standarden för Innovationsledning som verktyg för att främja innovation och utveckling vid Karolinska Universitetssjukhuset
Annika Thoresson, Innovationsledare, Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset
Roine Hernbrand, Leg Biomedicinsk analytiker och verksamhetsutvecklare, Karolinska Universitetslaboratoriet

Sammanfattning och avslutning
Per Lek, PhD, Stockholm Science City Foundation

Efter seminariet finns möjlighet att träffa experterna för enskilda möten

Ämnesområden

Alla utbildningar


Datum

19 september 2019

Tid

9.00-12.00

Frukost serveras klockan 8.30-9.00

Plats

SIS conference center, Torsplan, Stockholm

Anmäl dig senast 12 september

Anmälan görs på en extern sida:

» Till anmälan