Event

SIS Kvalitets- och Miljödag 2020

- Främsta eventet inom hållbar verksamhetsutveckling som gör skillnad!

Boka

SIS Kvalitets- och Miljödag 2020

Omfattning: 1 dag

Pris: 4 995 SEK (exkl moms)

mars

ons 18 Boka

Kl. 09:00 - 17:00
Stockholm
SIS Conference Center Torsplan
startgaranti

Välkommen du som leder och driver arbetet inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö!

SIS Kvalitets- och Miljödag 2020 är det perfekta forumet för dig som vill påverka genom din yrkesroll.

Hållbarhet som förändringskraft

Du som leder och arbetar inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö får chansen att under en heldag träffa experter och förebilder, pionjärer och veteraner, diskutera med kollegor i branschen och få inspiration från andra verksamheter.

Profiler som driver debatten och skapar engagemang

Möt profiler som driver samhällsdebatten och få fördjupad insyn i vilka standarder som kan vara ett stöd för att uppnå målen i Agenda 2030.

Pär JohanssonMöt Pär Johansson, grundare och ledare för Glada Hudik-teatern

I sitt arbete med Glada Hudik drivs Pär av önskan att bryta barriärer mellan människor och på så vis få rädsla och fördomar att övergå i vänskap och förståelse. Att hjälpa människor att utvecklas menar Pär är det mest spännande av arbeten, vilket gäller vem som helst och var som helst – människor med funktionshinder såväl som multinationella företag.

Verksamhetsutveckling som gör skillnad

Klimat och framtid är ett hett ämne, samhällsdebatten handlar om hur vi kan påverka utvecklingen och engagemanget är stort hos såväl privatpersoner som företagsledare. Att förankra ambitionerna i vardagen och verksamheten kan vara en utmaning, här är din yrkesroll viktigare än någonsin. Med standarder förankrade i verksamheten blir processen tydlig, effektiv och ekonomiskt hållbar.

Mötesplatsen för dig som utifrån din yrkesroll vill driva samhällsfrågorna

Programmet för årets upplaga av SIS Kvalitets- och Miljödag håller fokus på utmaningarna som kan bidra till att ge ert arbete med kvalitets- och miljöledning ett kliv uppåt och framåt. Genom en rad case får du ta del av andras arbetsmetoder, du får exempel som visar på nyttan av ledningssystem.

Få bok på köpet

Säkra din plats idag och få boken Sveriges bästa verksamheter på köpet. Henrik Eriksson, docent och forskare vid Chalmers tekniska högskola, samt en av dagens talare, beskriver vilka egenskaper som kännetecknar de bästa verksamheterna i Sverige.


Se hela programmet här nedan och säkra din plats idag!

Program och talare
Partners
Paketerbjudande
Anmälningsvillkor

Anmälan
Anmälan kan göras direkt här på vår webbplats, via e-post  kundservice@sis.se eller telefon 08-555 523 10.

Bekräftelse
Vi bekräftar alla anmälningar via e-post.

Betalningsvillkor
Vi fakturerar normalt 14 dagar före utbildningstillfället om inget annat anges. Vid beställning av utbildningspaket, det vill säga samtidig beställning avera utbildningar som genomförs vid olika tillfällen, sker fakturering av hela paketet i samband med första tillfället. Vid särskilda erbjudanden kan fakturering ske i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Faktura skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallotidpunkten äger SIS rätt att debitera en  dröjsmålsränta med referensränta + 8% årligen som lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor.

Avbokningsregler
Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras kunden med 50% av utbildningsavgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras kund full utbildningsavgift. Vid eventuella förhinder kan du som kund till SIS alltid överlåta din plats till en kollega inom samma organisation. All avbokning skall ske skriftligt till utbildning@sis.se och bekräftas av SIS. Anmälan är bindande.

För SIS Informationssäkerhetsakademi kan avbokning göras upp till 30 dagar före utbildningsstart. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras full avgift. I övrigt gäller samma villkor.

SIS följer branschpraxis och SAUFs (Sveriges Auktoriserade Utbildnings Företag) rekommenderade avbokningsregler.

Inställda utbildningar
Under speciella omständigheter kan SIS tvingas ställa in enstaka utbildningar. Avbokning från SIS sker senast 14 dagar före utbildningsstart. Anmälan som sker senare än 14  dagar före utbildningsstart är bindande.

Mängdrabatter
Är ni fler än två personer från samma organisation som deltar vid ett och samma utbildningstillfälle kan ni utnyttja våra mängdrabatter. Kontakta SIS Kundservice för mer information utbildning@sis.se

Priser
Deltagaravgiften inkluderar lunch, dokumentation och förfriskningar. Lunch är dock inte inkluderat i avgiften för halvdagsutbildningar eller för utbildning på internat. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Tider
Start och sluttid för utbildningarna hittar du på respektive utbildningssida där utbildningen beskrivs samt på anmälningsbekräftelsen.

Utvärdering 
Alla deltagare ges möjlighet att efter genomgången utbildning fylla i en enkät om hur man upplevt allt från informationen inför utbildningen, utbildningsdagarna (läraren/na, dokumentationen, tillämpbarheten), de praktiska arrangemangen  (lokal/förtäring/bemötande) och vilket helhetsintryck utbildningen givit.

Vi sammanställer dessa enkäter, drar slutsatser av dem och ser till att genomföra åtgärder. Alla berörda parter får återkoppling på resultatet och på de slutsatser vi drar om vad som varit bra och på de eventuella förändringar som måste genomföras inför nästa utbildning.

Vi har också i vår egen verksamhet utvecklat ett ledningssystem för kvalitet som är certifierat enligt SS-EN ISO 9001.

Förtäring 
I utbildningar som pågår en eller flera dagar ingår förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagskaffe med kaffebröd/kakor.

Plats
Vi genomför utbildningar på olika orter i Sverige. Det flesta av våra öppna utbildningar genomförs i vår egen konferensanläggning på SIS, Solnavägen 1E, 113 65 Stockholm. Plats anges alltid i bekräftelsen.

På plats får du hjälp av en konferensvärd att komma till rätta. Här kan du även passa på att njuta av de vackra lokalerna. Är du tidig finns även möjlighet att sitta ned en stund med t.ex. en kopp kaffe och en morgontidning.

Lokalerna är utrustade med den senaste tekniken. Det finns även möjlighet att ta med egen dator, och nätansluta den, för att kunna koppla upp sig och t.ex. kontrollera sin e-post.

Ämnesområden

Alla utbildningar