Webinar

SIS Webinar Klimatanpassning

Ta del av konkreta exempel för att närmare förstå hur ISO standarder kan stödja ditt klimatanpassningsarbete!

Klimatarbetet handlar inte bara om att begränsa utsläppen av växthusgaser utan minst lika mycket om åtgärder för klimatanpassning för att på bästa sätt möta de nya utmaningar som ett ändrat klimat leder till. Men på vilket sätt anpassar vi vårt samhälle på bästa sätt till ett ändrat klimat och hur hänger det ihop med övriga samhällsmål? Vad är viktigt att tänka på och hur ska man agera? Nu finns värdefulla ISO-standarder som ger nödvändig vägledning och visar att det lönar sig med klimatanpassning.

Varmt välkommen att delta på SIS Webinar för Klimatanpassning 22 mars och ta del av konkreta exempel för att närmare förstå hur ISO standarder kan stödja ditt klimatanpassningsarbete!

Registera dig här

Datum: 22 mars, 2021
Tid: 10:00 - 12:00

 


Agenda  

 • 10:00 - Introduktion
  Jimmy Yoler, projektledare & mötesmoderator, Svenska Institutet för Standarder
 • Nationella expertrådet perspektiv, behov av omställning samt vikten av systematisk klimatanpassningsarbete.
  Carina Keskitalo, professor, Umeå universitet & ledamot i det nationella expertrådet för klimatanpassning
 • Vilka förutsättningar finns det för att utvärdera kommuners klimatanpassningsarbete och vilken roll spelar det systematiska klimatanpassningsarbetet?
  Staffan Moberg, jurist klimat & krishantering, Svensk Försäkring
 • Hur jobbar Skövde med klimatanpassning? Vilka är utmaningarna och lärdomarna från ett kommunalt perspektiv?
  Tomas Ekelund, klimatanpassningsstrateg, Skövde kommun 
 • Perspektiv från Riksbyggen – hur jobbar man med klimatanpassning inom nyproduktion och förvaltning och vilka är drivkrafterna?
  Karolina Brick, miljöchef, Riksbyggen
 • Diskussion & frågestund
 • Presentation av publicerade & pågående ISO standarder inom området Klimatanpassning* och hur dessa kan vara behjälpliga i klimatanpassningsarbetet.
  Kerstin Konitzer, klimatstrateg, Statens Geotekniska Institut och sammankallande för SIS arbetsgrupp för Klimatanpassning
 • (ca) 11:45 Diskussion, sammanfattning, Avslut 
  Jimmy Yoler, SIS

 

* ISO 14090 Anpassning till klimatförändringar - Principer, krav och riktlinjer, ISO 14092 Anpassning till klimatförändringar - Krav och vägledning för planering av anpassning för kommuner och andra lokala offentliga organisationer, samt kommande vägledning för sårbarhets- och riskbedömning (ISO 14091) & whitepaper ISO 14090/ISO 14001. Översättning till svenska bedöms vara färdig under maj månad 2021 för ISO 14090 och ISO 14091.


>> Möjlighet finns att delta i SIS arbetsgrupp för Klimatanpassning. Arbetsgruppen tillhör kommittén för Miljöledning. Kontakta jimmy.yoler@sis.se för mer information


 

Ämnesområden

Alla utbildningar


>> Har du frågor om SIS klimatanpassningsarbete eller om webinaret är du välkommen att kontakta Jimmy Yoler, Projektledare på SIS