Webbinarium

SIS informationsmöte om Ekonomibyggnader för lantbruk

SIS/TK 520 Lantbruksbyggnader bjuder in till ett intressentmöte gällande revidering av den tekniska specifikationen "Ekonomibyggnader - Tillämpningar till Boverkets och Jordbruksverkets regler avseende utformning av ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk , trädgårdsnäring och hästverksamhet".  

Boka

SIS informationsmöte om Ekonomibyggnader för lantbruk

Omfattning: 0,25 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

oktober

fre 8 Boka

Kl. 10:00 - 11:00
Online
Webinar
startgaranti

Den tekniska specifikationen SIS-TS 37 publicerades 2012 och har sedan dess använts i det svenska lantbruket för tillståndsprövning och etablering av ekonomibyggnader. Den är framtagen för att ge riktlinjer hur ekonomibyggnader skall utformas för att uppfylla krav enligt BBR, EKS mm. Förlagan till specifikationen är JBR (Jordbruksverkets byggråd).

Behovet att uppdatera SIS-TS 37 gäller ett flertal punkter men framförallt hänvisningar till regelverk som förändrats sedan publiceringen 2012.

Vi välkomnar fler intressenter i arbetet med revideringen och för att flera möjlighet att få mer information om arbetet planeras nu ett digitalt intressentmöte. Tanken är att ge en tydligare bild över hur arbetet med revideringen ska gå till, förutsättningar samt hur mycket tid det beräknas ta.

För mer information kontakta annika.stenmark@sis.se

 

Vi ser fram emot ert deltagande och engagemang!

Hälsningar

Anders Klang, NOVAB, Ordförande SIS/TK 520 Lantbruksbyggnader

Annika Stenmark och Åse Lyngstad, SIS

Ämnesområden

Alla utbildningar (Alla-utbildningar_1)


Boka

SIS informationsmöte om Ekonomibyggnader för lantbruk

Omfattning: 0,25 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

oktober

fre 8 Boka

Kl. 10:00 - 11:00
Online
Webinar
startgaranti

För mer information kontakta annika.stenmark@sis.se