Seminarium

SIS Bygghandlingar

Välkommen till presentation av nya SIS Bygghandlingar, en uppdatering av Bygghandlingar 90.

Boka

SIS Bygghandlingar

Omfattning: 0,25 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

Program

Välkomna!

Göran Blomqvist, Marknadschef SIS

Bakgrund till SIS Bygghandlingar och hur vi utvecklat tjänsten

Fredrik Fehn, Produktutvecklare SIS


Anvisningar i SIS Bygghandlingar – en utveckling av Bygghandlingar 90

Klas Eckerberg och Christer Johansson, författarna

Funktioner i SIS Bygghandlingar och demonstration

Måns Diedrichs, Systemansvarig SIS

  • Inloggning
  • Navigering
  • Sök
  • Länkning till standard
  • Utdrag
  • Koppling till SIS abonnemang
Framtida förvaltning av SIS Bygghandlingar och SIS TK 269

Fredrik Fehn, Produktutvecklare SIS

Frågestund
Plats

Detta event kommer hållas digitalt.

Om SIS Bygghandlingar

SIS Bygghandlingar utgör byggsektorns anvisningar för utformning av enhetliga och ändamålsenliga handlingar för användning i byggprocessen: utformning, upphandling, produktion och leverans av byggnadsverk.

Den omfattar alltså hela byggprocessen, inte bara de färdiga bygghandlingar som används i entreprenader.

Syftet är att ge anvisningar snarare än allmänna råd för utformningen av handlingar i skeden då stora mängder information delas mellan beställare, projektörer och entreprenörer.Ämnesområden

Alla utbildningar (Alla-utbildningar_1)


Boka

SIS Bygghandlingar

Omfattning: 0,25 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

För frågor kontakta:

Fredrik Fehn
fredrik.fehn@sis.se