Seminarium

SIS - Seminarium om informationssäkerhet i folkets tjänst

Ett seminarium om när hälsan, livet och vardagen hänger på en fungerande trådbunden eller trådlös förbindelse. Såväl individer som samhälle blir alltmer beroende av stabil digital infrastruktur, globala standarder, pålitlig data och datasäkerhet. Utökad vård i hemmet förutsätter samhällsgemensam teknisk infrastruktur som vi kan lita på. Tydligare spelregler för marknaden, med ramverk och kravbibliotek, står definitivt högt på önskelistan. Vi har under 80 år rört oss från ett system som förutsatte tillit till kända individer och små lokala organisationer till ett system som förutsätter tillit till anonyma individer, diverse tjänsteleverantörer och stora globala organisationer.

Boka

SIS - Seminarium om informationssäkerhet i folkets tjänst

Omfattning: 0,5 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

november

tis 5 Boka

Kl. 13:00 - 16:30
Stockholm
SIS Conference Center Torsplan
startgaranti

Under seminariet kommer deltagande experter att ge exempel på situationer där digitaliseringen kan riskera patientintegriteten. Seminariet syftar till att öka kännedomen om standarder som stöd för systematiskt arbete med skydd av personuppgifter och att erbjuda en möjlighet att träffa andra inom vård och omsorg med fokusområde informationssäkerhet.

 

Seminariet hålls den 5 november i SIS lokaler på Torsplan, Stockholm.

 

Program

13.15 Välkommen - Tillit i nätverkssamhället utan standarder – går det?

Dan Nilsson, standardiseringschef, Svenska institutet för standarder

13.30 Valåret 2022 - vad förväntar sig patienten av cybernetiken och vad ska ha genomförts?

Mats Olsson, omvärldsstrateg, Kairos Future

14.00 Regler som syftar till att skydda patientintegriteten - vilka rutiner behövs för att säkerställa målen?

Magnus Bergström, IT-säkerhetsspecialist, Datainspektionen

14.30 Kaffe

15.00 Certifiering av förvaltningen - hur hjälper det?

Hans Hedbom, Universitetsadjunkt, programledare Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Instutionen för matematik och datavetenskap, Karlstads Universitet

15.30 Ledningssystem för informationssäkerhet inom hälso- och sjukvård

Anders Egnell, tidigare informationssäkerhetsexpert på SLL, Senior konsult, CoreChange AB

16.00 Fortsätta prioriteringar för att den digitalisering av hälso- och sjukvården som pågår också ska fungera världsbäst ur ett informationssäkerhetsperspektiv?

Daniel Forslund, ordförande i Regionstyrelsens Innovations- och utvecklingsutskott, Region Stockholm

16.30 Avslut

 

Frågor: Conny Callin, 070 536 38 14, conny.callin@sis.se

 

 

Ämnesområden

Alla utbildningar


Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se