Seminarium om framtidens miljövarudeklarationer – vad innebär den nya EN 15804?

Byggsektorn utgör en stor del av samhällets naturresursanvändning och miljöpåverkan, och den beräknas använda hälften av allt det material som tas upp ur jorden. Under sin livstid svarar således byggnader för nästan hälften av all åtgång av primärenergi i Europa och står för 40 % av växthusgasutsläppen. Med dessa fakta är det lätt att inse betydelsen av standardiseringsarbetet för en mer hållbar byggsektor.

Boka

Seminarium om framtidens miljövarudeklarationer – vad innebär den nya EN 15804?

Omfattning: 0,5 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

SIS/TK 209 Hållbarhet hos byggnadsverk

Det yttersta målet för denna kommitté är att arbeta för hållbar utveckling inom byggande och förvaltning. Man arbetar med att ta fram metodstandarder som värderar ett byggnadsverks totala påverkan såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt under hela dess livslängd.

Ett viktigt sätt att arbeta med hållbarhet inom bygg- och fastighetsbranschen är att använda ett livscykelperspektiv. Därför skapades den europeiska standarden EN 15804 "Hållbarhet hos byggnadsverk – Miljödeklarationer Produktspecifika regler", som har fått stor betydelse. EN 15804 ligger också till grund för den struktur som ska säkerställa att alla EPD:er (miljövarudeklarationer) för byggprodukter är framtagna, verifierade och presenterade på ett harmoniserat sätt.

Nu har en ny version av EN 15804 framtagits, se "amendment" A2, på initiativ av EU-kommissionen varför SIS bjuder in dig för att - tillsammans med representanter från näringslivet, myndigheter, akademi och civilt samhälle - ta del av information, utbyta erfarenheter och diskutera aktuella frågor och funderingar kring standarden samt hur Sveriges standardiseringsarbete kopplad till hållbarhet hos byggnadsverk kan förstärkas.

Program

08:30 Registrering och förmiddagsfika

09:00 Inledning
Nina Schroder, standardiseringschef Samhällsbyggnad på SIS

09:15 Vilka nya möjligheter och utmaningar kan den uppdaterade EN 15804 medföra för standardiseringen inom hållbart byggande?
Rutger Gyllenram, ordförande för TK 209 " Hållbarhet hos byggnadsverk" och VD på Kobolde & Partners

09:45 Vad innebär den nya EN 15804 i relation till Product Environmental Footprint (PEF)
Martin Erlandsson, forskare på IVL - Svenska Miljöinstitutet

10:15 Kaffepaus

10:30 Hur arbetar Boverket med regeringsuppdraget om klimatdeklaration vid uppförande av byggnader och hur ser man på kopplingen till standarden EN 15804?
Madeleine Hjortsberg, utredare på Boverket 

11:00 Hur använder Trafikverket EPD:er och hur ser man på standarden EN 15804?
Susanna Toller, LCA expert på Trafikverket

11:30 Sammanfattning
Rutger Gyllenram, ordförande för TK 209 " Hållbarhet hos byggnadsverk" och VD på Kobolde & Partners

11:45 - 12:30 Lunch


Seminariet är kostnadsfritt. Vid avanmälan efter den 10 november eller vid utebliven ankomst debiteras 300 kronor.

Har du frågor vänligen kontakta projektledaren för SIS kommitté för hållbarhet hos byggnadsverk (TK 209): Yacine Slamti på yacine.slamti@sis.se

Notera att detta seminarium är videofilmad och att SIS kan komma att publicera en bild, ljudupptagning och arbetsrelaterad information om Dig på SIS:s intranät, hemsidor, i artiklar, i nyhetsbrev, i utbildnings‐ och informationsmaterial.

Anmälningsvillkor

Anmälan
Anmälan kan göras direkt här på vår webbplats, via e-post  kundservice@sis.se eller telefon 08-555 523 10.

Bekräftelse
Vi bekräftar alla anmälningar via e-post.

Betalningsvillkor
Vi fakturerar normalt 14 dagar före utbildningstillfället om inget annat anges. Vid beställning av utbildningspaket, det vill säga samtidig beställning avera utbildningar som genomförs vid olika tillfällen, sker fakturering av hela paketet i samband med första tillfället. Vid särskilda erbjudanden kan fakturering ske i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Faktura skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallotidpunkten äger SIS rätt att debitera en  dröjsmålsränta med referensränta + 8% årligen som lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor.

Avbokningsregler
Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras kunden med 50% av utbildningsavgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras kund full utbildningsavgift. Vid eventuella förhinder kan du som kund till SIS alltid överlåta din plats till en kollega inom samma organisation. All avbokning skall ske skriftligt till utbildning@sis.se och bekräftas av SIS. Anmälan är bindande.

För SIS Informationssäkerhetsakademi kan avbokning göras upp till 30 dagar före utbildningsstart. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras full avgift. I övrigt gäller samma villkor.

SIS följer branschpraxis och SAUFs (Sveriges Auktoriserade Utbildnings Företag) rekommenderade avbokningsregler.

Inställda utbildningar
Under speciella omständigheter kan SIS tvingas ställa in enstaka utbildningar. Avbokning från SIS sker senast 14 dagar före utbildningsstart. Anmälan som sker senare än 14  dagar före utbildningsstart är bindande.

Mängdrabatter
Är ni fler än två personer från samma organisation som deltar vid ett och samma utbildningstillfälle kan ni utnyttja våra mängdrabatter. Kontakta SIS Kundservice för mer information utbildning@sis.se

Priser
Deltagaravgiften inkluderar lunch, dokumentation och förfriskningar. Lunch är dock inte inkluderat i avgiften för halvdagsutbildningar eller för utbildning på internat. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Tider
Start och sluttid för utbildningarna hittar du på respektive utbildningssida där utbildningen beskrivs samt på anmälningsbekräftelsen.

Utvärdering 
Alla deltagare ges möjlighet att efter genomgången utbildning fylla i en enkät om hur man upplevt allt från informationen inför utbildningen, utbildningsdagarna (läraren/na, dokumentationen, tillämpbarheten), de praktiska arrangemangen  (lokal/förtäring/bemötande) och vilket helhetsintryck utbildningen givit.

Vi sammanställer dessa enkäter, drar slutsatser av dem och ser till att genomföra åtgärder. Alla berörda parter får återkoppling på resultatet och på de slutsatser vi drar om vad som varit bra och på de eventuella förändringar som måste genomföras inför nästa utbildning.

Vi har också i vår egen verksamhet utvecklat ett ledningssystem för kvalitet som är certifierat enligt SS-EN ISO 9001.

Förtäring 
I utbildningar som pågår en eller flera dagar ingår förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagskaffe med kaffebröd/kakor.

Plats
Vi genomför utbildningar på olika orter i Sverige. Det flesta av våra öppna utbildningar genomförs i vår egen konferensanläggning på SIS, Solnavägen 1E, 113 65 Stockholm. Plats anges alltid i bekräftelsen.

På plats får du hjälp av en konferensvärd att komma till rätta. Här kan du även passa på att njuta av de vackra lokalerna. Är du tidig finns även möjlighet att sitta ned en stund med t.ex. en kopp kaffe och en morgontidning.

Lokalerna är utrustade med den senaste tekniken. Det finns även möjlighet att ta med egen dator, och nätansluta den, för att kunna koppla upp sig och t.ex. kontrollera sin e-post.

Ämnesområden

Alla utbildningar


Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se