Kostnadsfritt seminarium

Renewable fuels: Sweden - a small country with high ambitions

Sverige har ett mål på att minska klimatpåverkande utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, med minst 70%, jämfört med 2010, senast år 2030. För att nå detta ambitiösa mål behövs bland annat förnybara drivmedel. Vad har standardisering av bränslen för roll i sammanhanget?

Boka

Renewable fuels: Sweden - a small country with high ambitions

Omfattning: 0,5 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

Vi blir allt mer beroende av extremt väldefinierade bränslen och för det är gemensamma standarder en förutsättning. Förutom ambitiösa klimatmål finns det europeiska krav i Förnybart- och Bränslekvalitetsdirektiven och i emissionslagstiftningen att leva upp till.

Den 21-24 maj kommer europeiska bränsleexperter att träffas i Stockholm för möten inom den europeiska standardiseringskommittén CEN/TC 19, "Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin".

I samband med dessa möten vill SIS och de svenska kommittéerna för standardisering av flytande och gasformiga bränslen bjuda in till ett halvdagsseminarium, för att prata om utmaningarna och möjligheterna som vi i Sverige ser med att nå utsläppsmålet. Under denna halvdag kommer vi att få höra representanter från myndigheter, regeringskansliet, forskarvärlden och industrin.

Seminariet är kostnadsfritt och kommer att hållas på engelska. Utebliven närvaro debiteras med 500 kronor.

Moderator är Eva Iverfeldt, Senior Technical Manager Fuels, Scania CV, Ordförande i SIS/TK 415 Motorbränslen.

Program

12.00 Registrering och enklare lunch

13.00 Welcome
Thomas Idermark, CEO Swedish Institute for Standards

Renewable fuels – Sweden, a small country with high ambitions
70% reduction of climate impact from domestic transport to 2030
Key note speaker – Sven Hunhammar, Director of Sustainability, Environment, Swedish Transport Administration
Mattias Bergman, CEO, BIL Sweden
Ebba Tamm, Product & Environmental Expert, SPBI, Swedish Petroleum and Biofuels Institute

Swedish targets, incentives and measures - harmonization with Europe
Emma Kjille, Programme manager, The Swedish Energy Agency

Swedish incentives for vehicles with low climate impact
Anders Norén, Head of Technical Department, BIL Sweden

Renewable Directive (RED II)
Lina Kinning, Desk Officer, Department of Energy, Ministry of Infrastructure

Fulfilling ambitious targets on renewable transport fuels – Potentials regarding feedstocks and fuels in the Swedish context
Johanna Mossberg, Focus Area Manager Fossil Free Transport, RISE Research Institutes of Sweden

The importance of fuel standardization for engine development
Anders Röj, Senior Advisor Fuels (retired), Volvo Group Trucks Technology, Powertrain Engineering
Ulf Karlsson, Senior Analysis Engineer Fuels, Volvo Car Cooperation

The importance of fuel standardization for fuel suppliers
Lennart Olsson, Senior Manager Pricing, Circle K Sverige
Anders Backman, Senior Advisor Fuels and Heating Oils, Preem

Panel discussion: The importance of pulling in the same direction when new fuels and fuel qualities are introduced
Liesbeth Jansen, Chair, CEN / TC 19, Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin
Paul Greening, Emissions & Fuels Director, ACEA
Sven Hunhammar, Director of Sustainability, Environment, Swedish Transport Administration
Johanna Mossberg, Focus Area Manager Fossil Free Transport, RISE Research Institutes of Sweden
Ebba Tamm, Product & Environmental Expert, SPBI, Swedish Petroleum and Biofuels Institute

Ämnesområden

Alla utbildningar


Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se