Workshop

SCOPES – Minska komplexiteten i miljösystembeskrivningar

Välkommen att delta i en workshop för att diskutera och påverka möjligheterna att förenkla miljö- och hållbarhetsstudier genom harmoniserade systemgränser.

Boka

SCOPES – Minska komplexiteten i miljösystembeskrivningar

Omfattning: 0,5 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

oktober

fre 11 Boka

Kl. 10:00 - 13:00
Stockholm
SIS Conference Center Torsplan
startgaranti

Miljöstandarder verktyg för cirkuläritet

Högst upp på agendan i de flesta verksamheter just nu står: Hur ställer vi om till en mer hållbar verksamhet? Det finns ett helt batteri av standarder som kan användas som verktyg. Och vi ser en ny trend.

– Generellt kopplar man ihop pengar och miljö mer, säger Raul Carlsson, forskare på RISE och ordförande i SIS kommitté för miljöledning.

Projektet SCOPES hoppas förenkla användningen av de viktigaste kvantifierande ISO 14000-standarderna genom att harmonisera hur systemgränser dras och beskrivs för några vanliga och viktiga kvantifierande miljö- och hållbarhetsstudier, t.ex:

  • Miljöprestandaindikatorer (vad omfattas i siffror som t.ex. 'utsläpp från tjänsteresor' eller 'procent återvunnet råmaterial'?).
  • Livscykelanalyser (vilka tekniska och geografiska gränser är satta för studien, vilken tekniknivå är antagen, hur är miljöpåverkanskategorier valda och med vilken utgångspunkt värderas resultatet?).
  • Miljöskadekaraktäriseringar (vad ingår i begrepp som biodiversitet, hälsa och resursanvändning?).
  • Miljöskadekostnader (vems kostnader och vems värderingar tas det hänsyn till för olika miljöskador?).

Förenklad och harmoniserad systemgränsdragning kan ha bäring på samhällsområdet (t.ex. mer genomtänkta och robusta bedömningar och analyser av social påverkan), industrisektorn (t.ex. förhöjd jämförbarhet och förståelse av grunddata för vidare analysstudier) och finanssektorn (t.ex. ökad förståelse för den totala miljöpåverkan av finansiella aktiviteter, inklusive projekt som beskrivs som gröna).

På sikt kan utfallet av projektet leda till ett nytt förslag till internationell standard som kan komma att drivas från Sverige baserat på svenska intressenters behov.

Se nedan för att få mer bakgrund och djupare behovsanalys för en ansats att harmonisera området

Program

Introduktion, behov och visioner
Bengt Steen, Professor emeritus, Chalmers Tekniska Högskola, Sverige

Syftet med workshopen
Raul Carlsson, Senior Researcher, RISE, Sweden

Utfall från Workshop genomförd inom ISO:s kommitté för Miljöledning i Berlin den 3 juni 2019 samt Workshop genomförd inom Swedish Life Cycle Center (Chalmers) den 1 oktober 2019
Jimmy Yoler, Projektledare, Svenska Institutet för Standarder
Raul Carlsson, Senior Researcher, RISE, Sweden

Presentation av frågorna för rundabordsdiskussioner
Raul Carlsson, Senior Researcher, RISE, Sweden

Rundabordsdiskussioner

Presentation av rundbordsdiskussioner och kort syntes

Vi avslutar dagen med en gemensam lunch

Djupare bakgrund & behovsanalys

Information från liknande workshop i under ISO/TC207-mötet i Berlin 3 juni 2019 »

Det finns framförallt tre aktuella behov av sådan harmonisering.

Den första typen av behov är att grunderna till dagens systemanalytiska metoder huvudsakligen utvecklades under 1990-talet, då man av självklara skäl ännu inte visste vilka de framtida användarna och tillämpningarna av metoderna skulle bli. Därför lämnades val av olika systemgränsdragningar öppet, för att inte hamna fel eller på något sätt utesluta någon utvecklingslinje. Idag finns många fler erfarenheter, och inte minst kända tillämpningar, i samhälle, finans och industri, som kan ligga till grund för en harmonisering.

Den andra typen av behov är att friheten att själv sätta systemgränser fungerar som en hög tröskel för att utföra och tolka dessa systemanalytiska studier. Standardtexterna understryker vikten av att sätta systemgränserna i linje med syfte och mål, och att vara konsekvent, ha en relevant omfattning, osv. Utföraren är hänvisad till att söka goda exempel i genomförda studier, vilket tyvärr ofta leder i en mängd olika riktningar, snarare än till harmonisering. På samma sätt hamnar tolkaren, vanligen en beslutsfattare, i svårigheten att veta om systemstudien verkligen följer gängse principer, praxis eller god sed.

Detta leder in till det tredje aktuella behovet av en sådan harmonisering; den ökande medvetenheten om hållbar utveckling hos allmänheten och beslutsfattare, och nya systemanalytiska områden som har för avsikt att bygga upp nya system av metoder och verktyg (läs cirkulär ekonomi och hållbara finanser) baserat på ISO 14000-familjens olika välgjorda hållbarhets- och miljösystemanalytiska metoder och verktyg. Ingen av dessa nya metodbyggen kan förväntas att till fullo vara öppen för alla finesser och möjligheter i de systemanalytiska verktygen, utan kommer med nödvändighet, genom naturen i de olika tillämpningsområdena, behöva förenklade former av ISO 14000-familjens verktygslåda. Det finns skäl att tycka att ett sådant förenklande harmoniseringsarbete görs bäst av den expertis som har utvecklat verktygen, alltså av expertis inom ISO/TC207.

Anmälningsvillkor

Anmälan
Anmälan kan göras direkt här på vår webbplats, via e-post  kundservice@sis.se eller telefon 08-555 523 10.

Bekräftelse
Vi bekräftar alla anmälningar via e-post.

Betalningsvillkor
Vi fakturerar normalt 14 dagar före utbildningstillfället om inget annat anges. Vid beställning av utbildningspaket, det vill säga samtidig beställning avera utbildningar som genomförs vid olika tillfällen, sker fakturering av hela paketet i samband med första tillfället. Vid särskilda erbjudanden kan fakturering ske i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Faktura skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallotidpunkten äger SIS rätt att debitera en  dröjsmålsränta med referensränta + 8% årligen som lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor.

Avbokningsregler
Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras kunden med 50% av utbildningsavgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras kund full utbildningsavgift. Vid eventuella förhinder kan du som kund till SIS alltid överlåta din plats till en kollega inom samma organisation. All avbokning skall ske skriftligt till utbildning@sis.se och bekräftas av SIS. Anmälan är bindande.

För SIS Informationssäkerhetsakademi kan avbokning göras upp till 30 dagar före utbildningsstart. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras full avgift. I övrigt gäller samma villkor.

SIS följer branschpraxis och SAUFs (Sveriges Auktoriserade Utbildnings Företag) rekommenderade avbokningsregler.

Inställda utbildningar
Under speciella omständigheter kan SIS tvingas ställa in enstaka utbildningar. Avbokning från SIS sker senast 14 dagar före utbildningsstart. Anmälan som sker senare än 14  dagar före utbildningsstart är bindande.

Mängdrabatter
Är ni fler än två personer från samma organisation som deltar vid ett och samma utbildningstillfälle kan ni utnyttja våra mängdrabatter. Kontakta SIS Kundservice för mer information utbildning@sis.se

Priser
Deltagaravgiften inkluderar lunch, dokumentation och förfriskningar. Lunch är dock inte inkluderat i avgiften för halvdagsutbildningar eller för utbildning på internat. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Tider
Start och sluttid för utbildningarna hittar du på respektive utbildningssida där utbildningen beskrivs samt på anmälningsbekräftelsen.

Utvärdering 
Alla deltagare ges möjlighet att efter genomgången utbildning fylla i en enkät om hur man upplevt allt från informationen inför utbildningen, utbildningsdagarna (läraren/na, dokumentationen, tillämpbarheten), de praktiska arrangemangen  (lokal/förtäring/bemötande) och vilket helhetsintryck utbildningen givit.

Vi sammanställer dessa enkäter, drar slutsatser av dem och ser till att genomföra åtgärder. Alla berörda parter får återkoppling på resultatet och på de slutsatser vi drar om vad som varit bra och på de eventuella förändringar som måste genomföras inför nästa utbildning.

Vi har också i vår egen verksamhet utvecklat ett ledningssystem för kvalitet som är certifierat enligt SS-EN ISO 9001.

Förtäring 
I utbildningar som pågår en eller flera dagar ingår förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagskaffe med kaffebröd/kakor.

Plats
Vi genomför utbildningar på olika orter i Sverige. Det flesta av våra öppna utbildningar genomförs i vår egen konferensanläggning på SIS, Solnavägen 1E, 113 65 Stockholm. Plats anges alltid i bekräftelsen.

På plats får du hjälp av en konferensvärd att komma till rätta. Här kan du även passa på att njuta av de vackra lokalerna. Är du tidig finns även möjlighet att sitta ned en stund med t.ex. en kopp kaffe och en morgontidning.

Lokalerna är utrustade med den senaste tekniken. Det finns även möjlighet att ta med egen dator, och nätansluta den, för att kunna koppla upp sig och t.ex. kontrollera sin e-post.

Ämnesområden

Alla utbildningar


Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se