Webinar

Remisswebinar - Skyddsanordningar räcken och staket

Nu har du möjlighet att tycka till om den kommande svenska standarden SS 7750-1 för tillfälliga skyddsanordningar av typen räcken och staket. Välkommen på webinar om remissen 27/4 kl. 09:00-11:30 där du får förslaget presenterat och kan ställa frågor.

Boka

Remisswebinar - Skyddsanordningar räcken och staket

Omfattning: 0,25 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

april

tis 27 Boka

Kl. 09:00 - 11:30
Online
startgaranti

Tillfälliga trafikanordningar som är anpassade för gång- och cykeltrafik behövs för att skapa en säker trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna, för att skydda personer som arbetar inom arbetsområdet, samt för att ge goda förutsättningar för framkomlighet. Det saknas objektiva och accepterade egenskapskrav för räcken och staket. Därför har SIS arbetsgrupp tagit fram en svensk standard för egenskapskrav och provning för räcken och staket. Standardförslaget skickas ut på remiss i mars-april (exakt datum är ännu inte bestämt).

Arbetet med att ta fram den svenska standarden har involverat en bredd av svenska intressenter:

  • Tillverkare
  • Kommunala intressenter (Stockholm, Göteborg, Sundbyberg, Malmö)
  • Trafikverket, enheten för trafikmiljö och arbete på väg
  • Transportstyrelsen

Nu när förslaget är ute på offentlig remiss bjuder den ansvariga svenska gruppen SIS/TK 248/AG 20 Trafikanordningar för oskyddade trafikanter in till ett tillfälle där förslaget presenteras och du får möjlighet att ställa frågor, samt få information om hur du kan påverka standarden innan publicering. 


Anmäl dig under rubriken Boka till höger.

Webinaret är kostnadsfritt. 


Program: (preliminärt)

09:00
Välkomna och introduktion

09:15
Presentation av remiss ftSS 7750-1 Skyddsanordningar – Räcken och staket

10:00 10:15
Paus bensträckare och kaffe

10:15 11:00
Frågestund. AG 20 svarar på deltagarnas frågor som inkommit i chatten eller skickats in till SIS tidigare

11:0011:20
Information om hur du lämnar synpunkter på remissförslaget

11:20 – 11:30
Sammanfattning och avslut

 


Konktaktpersoner:

Peter Claeson, projektledare SIS peter.claeson@sis.se

Annika Almqvist, projektledare SIS annika.almqvist@sis.se

Ulrika Axmark, projektassistent SIS ulrika.axmark@sis.se

 

Sprid gärna inbjudan till andra i ditt nätverk!

Ämnesområden

Alla utbildningar


Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se