Seminarium

Remisseminarium: prEN 619 Transportörer och transportsystem

Den 28 maj är du välkommen på ett remisseminarium på SIS kring Transportörer och transportsystem - Säkerhets- och EMC-krav för utrustning för mekanisk hantering av enhetslaster. Det är bråttom att tycka till nu - prEN 619 kommer snart ut på remiss!

Boka

Remisseminarium: prEN 619 Transportörer och transportsystem

Omfattning: 1 dag

Pris: 500 SEK (exkl moms)

maj

tis 28 Boka

Kl. 10:00 - 16:15
Stockholm
SIS Conference Center Torsplan

SIS/TK 608 Tranportörer och staplingskranar

Läs mer om kommittéens arbete här.

Transportörer av olika slag är viktiga och frekvent förekommande maskiner i svensk industri. Den europeiska säkerhetsstandarden för utrustning för mekanisk hantering av enhetslaster, EN 619, har i stor sett, varit oförändrad sedan utgåvan från 2002. Sedan dess har förändringar i Maskindirektivet, den tekniska utvecklingen samt behov av förtydliganden gjort det nödvändigt med en genomgripande revision av standarden.

prEN 619 kommer att vara ute på remiss 9 maj - 1 augusti 2019 och det här är din möjlighet att påverka innehållet innan standarden blir fastställd. Detta kommer att bli en harmoniserad standard som tolkar Maskindirektivets krav. När standarden antagits av EU-kommissionen är det försent att protestera mot orimliga tolkningar av Maskindirektivet. På detta seminarium kommer vi att presentera remissutgåvan och de nyheter och viktiga förändringar som standardförslaget innehåller.

Var med och påverka innehållet! Vi kan inte lova att Sverige kan få igenom alla förslag men det är när standarden skrivs som det finns störst möjlighet att påverka.

De anmälda kommer att få remissunderlagen skickat till sig via e-post innan seminariet.

Sista anmälningsdag måndagen den 27 maj. 

Program

09.30 Frukost och registrering

10:00 Kort presentationsrunda av deltagare och presentation av SIS
Andres Dingvall Rauchwerger (Affärsområdeschef Verkstadsindustri), Annika Almqvist och Jennifer Arleheim (SIS projektledning för SIS/TK 608 Transportörer och staplingskranar)

10:20 Genomgång av nyheter i prEN 619
Roger Johansson och Elisabet Sjölander (Swisslog)

12:00 Grupparbete – insamling av synpunkter på prEN 619
Roger Johansson (Swisslog), Annika Almqvist (SIS)

12:30 Lunch

13:30 Fortsatt grupparbete - Insamling av synpunkter på prEN 619

14:30 Presentation av grupparbete

15:00 Fika

15:15 Fortsatt presentation av grupparbete

16:15 Dagens avslutas

 

Anmälningsvillkor

Anmälan
Anmälan kan göras direkt här på vår webbplats, via e-post  kundservice@sis.se eller telefon 08-555 523 10.

Bekräftelse
Vi bekräftar alla anmälningar via e-post.

Betalningsvillkor
Vi fakturerar normalt 14 dagar före utbildningstillfället om inget annat anges. Vid beställning av utbildningspaket, det vill säga samtidig beställning avera utbildningar som genomförs vid olika tillfällen, sker fakturering av hela paketet i samband med första tillfället. Vid särskilda erbjudanden kan fakturering ske i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Faktura skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallotidpunkten äger SIS rätt att debitera en  dröjsmålsränta med referensränta + 8% årligen som lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor.

Avbokningsregler
Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras kunden med 50% av utbildningsavgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras kund full utbildningsavgift. Vid eventuella förhinder kan du som kund till SIS alltid överlåta din plats till en kollega inom samma organisation. All avbokning skall ske skriftligt till utbildning@sis.se och bekräftas av SIS. Anmälan är bindande.

För SIS Informationssäkerhetsakademi kan avbokning göras upp till 30 dagar före utbildningsstart. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras full avgift. I övrigt gäller samma villkor.

SIS följer branschpraxis och SAUFs (Sveriges Auktoriserade Utbildnings Företag) rekommenderade avbokningsregler.

Inställda utbildningar
Under speciella omständigheter kan SIS tvingas ställa in enstaka utbildningar. Avbokning från SIS sker senast 14 dagar före utbildningsstart. Anmälan som sker senare än 14  dagar före utbildningsstart är bindande.

Mängdrabatter
Är ni fler än två personer från samma organisation som deltar vid ett och samma utbildningstillfälle kan ni utnyttja våra mängdrabatter. Kontakta SIS Kundservice för mer information utbildning@sis.se

Priser
Deltagaravgiften inkluderar lunch, dokumentation och förfriskningar. Lunch är dock inte inkluderat i avgiften för halvdagsutbildningar eller för utbildning på internat. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Tider
Start och sluttid för utbildningarna hittar du på respektive utbildningssida där utbildningen beskrivs samt på anmälningsbekräftelsen.

Utvärdering 
Alla deltagare ges möjlighet att efter genomgången utbildning fylla i en enkät om hur man upplevt allt från informationen inför utbildningen, utbildningsdagarna (läraren/na, dokumentationen, tillämpbarheten), de praktiska arrangemangen  (lokal/förtäring/bemötande) och vilket helhetsintryck utbildningen givit.

Vi sammanställer dessa enkäter, drar slutsatser av dem och ser till att genomföra åtgärder. Alla berörda parter får återkoppling på resultatet och på de slutsatser vi drar om vad som varit bra och på de eventuella förändringar som måste genomföras inför nästa utbildning.

Vi har också i vår egen verksamhet utvecklat ett ledningssystem för kvalitet som är certifierat enligt SS-EN ISO 9001.

Förtäring 
I utbildningar som pågår en eller flera dagar ingår förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagskaffe med kaffebröd/kakor.

Plats
Vi genomför utbildningar på olika orter i Sverige. Det flesta av våra öppna utbildningar genomförs i vår egen konferensanläggning på SIS, Solnavägen 1E, 113 65 Stockholm. Plats anges alltid i bekräftelsen.

På plats får du hjälp av en konferensvärd att komma till rätta. Här kan du även passa på att njuta av de vackra lokalerna. Är du tidig finns även möjlighet att sitta ned en stund med t.ex. en kopp kaffe och en morgontidning.

Lokalerna är utrustade med den senaste tekniken. Det finns även möjlighet att ta med egen dator, och nätansluta den, för att kunna koppla upp sig och t.ex. kontrollera sin e-post.

Ämnesområden

Alla utbildningar


Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se