Seminarium

Remisseminarium nya LSS-standarden

Sedan hösten 2016 har en grupp representanter från kommuner, privata utförare och funktionshinderorganisationer arbetat med att skriva en standard för kvalitet i bostad med särskild service för vuxna. Standardförslaget är nu ute på remiss och nu bjuder vi in till remisseminarium.

Boka

Remisseminarium nya LSS-standarden

Omfattning: 0,5 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

mars

mån 9 Boka

Kl. 12:00 - 15:00
Stockholm
SIS Conference Center Torsplan
startgaranti

Den nya standarden inkluderar kvalitet på stöd och omsorg i gruppbostad och servicebostad. Nu är standardförslaget ute på offentlig remiss där andra relevanta aktörer har möjlighet att tycka till och bidra till att standarden blir ett användbart arbetsverktyg.

Standarden behandlar bland annat individens behov på områden som kommunikation, fysisk och psykisk hälsa, hjälpmedel och aktiviteter. Den tar också upp den enskildes bostad och gemensamhetsutrymmen samt specificerar krav för verksamheten av särskild vikt för den enskildes livskvalitet och livssituation. Bilagor med exempel på checklistor som kan vara till stöd i verksamhetens kvalitetsarbete inkluderas också.

Den tekniska kommittén för Kvalitetssäkring inom LSS, SIS/TK 599, bjuder in till ett remisseminarium där du får höra mer om bakgrunden till standardförslaget, behovet av standarden samt syftet och nyttan utifrån olika perspektiv.

Välkommen!

Det finns också möjlighet att lyssna på seminariet och se presentationen via webben. För att delta via distans kontakta Jenny Vesterberg (klicka ej på bokaknappen, vi tar dessa anmälningar separat). Begränsat antal platser. Då seminariet i första hand är till för de som är på plats kommer vi inte ha möjlighet att lösa eventuella tekniska problem.

Seminariet kommer att filmas och för att sedan publiceras på www.sis.se/tk599.

Är du intresserad av att läsa remissen, kontakta Jenny Vesterberg eller läs den på kommentera.sis.se.

Program

12.00 Registrering och enklare lunch

13.00 Välkommen | Dan Nilsson, standardiseringschef, SIS

Standardisering inom vård och omsorg | Dan Nilsson, standardiseringschef, SIS

Vad händer på SKR på funktionshindersområdet? | Anna Thomsson, handläggare, avdelning för vård och omsorg, Sektionen för socialtjänst SKR

Kvalitet i boende med särskild service för vuxna, ny standard | Alexandra Antoni och Anna Sjögren, projektledare för SIS kommitté Kvalitetssäkring inom LSS

Frågestund med en panel bestående av bland annat:
Stefan Fagerström, verksamhetschef, FUB Stockholm
Anna-Lena Udenius, kvalitets- och utvecklingsstrateg, Valdemarsviks kommun
Sara Hansen Nyström, affärsutvecklare, Nytida
Anna Sjögren, projektledare, SIS

15.00 Avslutning

Anmälningsvillkor

Anmälan
Anmälan kan göras direkt här på vår webbplats, via e-post  kundservice@sis.se eller telefon 08-555 523 10.

Bekräftelse
Vi bekräftar alla anmälningar via e-post.

Betalningsvillkor
Vi fakturerar normalt 14 dagar före utbildningstillfället om inget annat anges. Vid beställning av utbildningspaket, det vill säga samtidig beställning avera utbildningar som genomförs vid olika tillfällen, sker fakturering av hela paketet i samband med första tillfället. Vid särskilda erbjudanden kan fakturering ske i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Faktura skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallotidpunkten äger SIS rätt att debitera en  dröjsmålsränta med referensränta + 8% årligen som lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor.

Avbokningsregler
Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras kunden med 50% av utbildningsavgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras kund full utbildningsavgift. Vid eventuella förhinder kan du som kund till SIS alltid överlåta din plats till en kollega inom samma organisation. All avbokning skall ske skriftligt till utbildning@sis.se och bekräftas av SIS. Anmälan är bindande.

För SIS Informationssäkerhetsakademi kan avbokning göras upp till 30 dagar före utbildningsstart. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras full avgift. I övrigt gäller samma villkor.

SIS följer branschpraxis och SAUFs (Sveriges Auktoriserade Utbildnings Företag) rekommenderade avbokningsregler.

Inställda utbildningar
Under speciella omständigheter kan SIS tvingas ställa in enstaka utbildningar. Avbokning från SIS sker senast 14 dagar före utbildningsstart. Anmälan som sker senare än 14  dagar före utbildningsstart är bindande.

Mängdrabatter
Är ni fler än två personer från samma organisation som deltar vid ett och samma utbildningstillfälle kan ni utnyttja våra mängdrabatter. Kontakta SIS Kundservice för mer information utbildning@sis.se

Priser
Deltagaravgiften inkluderar lunch, dokumentation och förfriskningar. Lunch är dock inte inkluderat i avgiften för halvdagsutbildningar eller för utbildning på internat. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Tider
Start och sluttid för utbildningarna hittar du på respektive utbildningssida där utbildningen beskrivs samt på anmälningsbekräftelsen.

Utvärdering 
Alla deltagare ges möjlighet att efter genomgången utbildning fylla i en enkät om hur man upplevt allt från informationen inför utbildningen, utbildningsdagarna (läraren/na, dokumentationen, tillämpbarheten), de praktiska arrangemangen  (lokal/förtäring/bemötande) och vilket helhetsintryck utbildningen givit.

Vi sammanställer dessa enkäter, drar slutsatser av dem och ser till att genomföra åtgärder. Alla berörda parter får återkoppling på resultatet och på de slutsatser vi drar om vad som varit bra och på de eventuella förändringar som måste genomföras inför nästa utbildning.

Vi har också i vår egen verksamhet utvecklat ett ledningssystem för kvalitet som är certifierat enligt SS-EN ISO 9001.

Förtäring 
I utbildningar som pågår en eller flera dagar ingår förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagskaffe med kaffebröd/kakor.

Plats
Vi genomför utbildningar på olika orter i Sverige. Det flesta av våra öppna utbildningar genomförs i vår egen konferensanläggning på SIS, Solnavägen 1E, 113 65 Stockholm. Plats anges alltid i bekräftelsen.

På plats får du hjälp av en konferensvärd att komma till rätta. Här kan du även passa på att njuta av de vackra lokalerna. Är du tidig finns även möjlighet att sitta ned en stund med t.ex. en kopp kaffe och en morgontidning.

Lokalerna är utrustade med den senaste tekniken. Det finns även möjlighet att ta med egen dator, och nätansluta den, för att kunna koppla upp sig och t.ex. kontrollera sin e-post.

Ämnesområden

Alla utbildningar


Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se