Kostnadsfritt seminarium

Pack@lunch - Förpackningsstandarder skapar affärsmöjligheter i djungel av marknadskrav

Att växa genom att hitta nya marknader, kunder och affärsmöjligheter, ligger i de flesta organisationers intresse. Kraven för att lyckas är komplexa. Gemensamma och tydliga standarder inom förpackningar kan hjälpa till att skapa nya affärsmöjligheter och reda ut oklarheter på både nationell och internationell nivå.

Din produkt bör vara innovativ, hållbar, prisvärd, individualiserad och miljömässigt hållbar. Det ställer i sin tur en mängd krav på producenter av förpackningar, där marknadens önskningar och behov inte sällan krockar med producenternas och återvinnarens verklighet och förmåga. Därutöver tillkommer utmaningen med olika länders specifika regelverk, som ofta utgör ett handelshinder.

Camilla Åberg, chef för internationella relationer och bevakning, på SIS kommer att belysa hur standardiseringssystemet är uppbyggt och lyfta nyttan med standarder och standardisering, på europeisk och global nivå, för att öka handel och stärka konkurrenskraft.

Mikael Peterson, Technical Service Director Sack&Bag, från Billerud Korsnäs berättar om behovet, nyttan och arbetet med att revidera standarder för papperspåsar, standards som idag är tydligt eftersatta.

Karin Grönskog, Packaging Developer, Axfood berättar tillsammans med Jon Nilsson Djerf, Rådgivare, Avfall Sverige om problemet kring komposterbart material. Ett samlat grepp hos SIS har lett till att en arbetsgrupp nu ser över en revidering av en standard, med målet att på sikt skapa tydligare märkning om hur man ska gå tillväga med förpackningsavfallet.

Vi börjar klockan 11.30 med lunch. Seminariet är kostnadsfritt och SIS bjuder på lunchen. Välkommen!

Packmarknaden och SIS står för arrangemanget.

Ämnesområden

Alla utbildningar


Datum

2019-11-29

Tid

11.30 - 13.30

Plats

SIS, Solnavägen 1E/Torsplan, Stockholm

Anmälan

Anmälan görs på Pack@lunch sida:

Till anmälan