Intressentmöte

Uppstartsmöte – Ny svensk standard för effektiva ledningsgrupper - Vill du delta?

Vad karaktäriserar en framgångsrik ledningsgrupp? Vad finns det för utmaningar i ledningsgruppen och dess sätt att arbeta?  SIS bjuder in till ett webbseminarium den 8 maj 2020, där vi kommer att belysa vikten av att ha en effektiv process för ledningsgruppsarbetet på plats.

Ledningsgruppen i en välfungerande organisation är det ställe i verksamheten där styrning och inriktning avgörs. Det är där de strategiska och taktiskt viktiga besluten för verksamheten fattas. Men medan organisationen ofta investerar pengar och lägger ner mycket möda på att skapa kvalitativa och hållbara verksamhetsprocesser överlag, blir ofta ledningsgruppsprocessen helt negligerad. 

Inte oväntat visar erfarenhet och studier att ledningsgrupper är förvånande ineffektiva. En stor del av ledningsgruppens strategiska beslut kommer aldrig ut som handlingsplaner eller blir genomförda, ostrukturerade ledningsgruppsmöten med segdragna beslut tar mycket tid och dränerar deltagarna på kraft och de operativa frågorna (”bråttomfrågor”) tar för mycket utrymme på bekostnad av de strategiska frågorna. Arbetet saknar helt enkelt god styrning och följden blir att ledningsgruppen vare sig prioriterar rätt eller arbetar effektivt. 

SIS bjuder in till ett webbseminarium där vi kommer att belysa vikten av att ha en effektiv process för ledningsgruppsarbetet på plats. Mötet blir också startskottet för SIS arbete att starta upp den svenska arbetsgruppen som får i uppgift att arbeta fram en svensk standard med utgångspunkt från SIS-WA 3:2019 Kvalitetsledning – Processen för effektivt ledningsgruppsarbete, som är en vägledning som visar på ”best practice” för att stödja, förenkla och förbättra ledningsgruppsarbetet.


Registrering

Zoom-möte pågår mellan klockan 13:30-14:30 den 8 maj 2020 och du måste registrera dig i förväg till detta möte. Det gör du genom att klicka på följande länk:

https://sis.zoom.us/meeting/register/tZcqce6sqj8qB5K6ScKuSkgutdGxxDiUyQ

Efter registreringen får du en bekräftelse via epost med vidare instruktioner för att kunna delta på mötet.

Frågor till talarna kan ställas i chatten under mötets gång till Tina Bohlin eller genom handuppräckning. De tas omhand i turordning och i mån av tid. Du kan också maila frågorna på förhand till Tina.

Har du övriga frågor är du välkommen att kontakta SIS projektledare  Tina Bohlin.

Om Zoom-möten>> https://www.youtube.com/embed/vFhAEoCF7jg?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1


Mötesagenda

13:30 Välkomnande och presentation av mötets agenda och syfte, Tina Bohlin SIS projektledare, SIS och mötesmoderator

13:35 Seminarium med följande talare:

  • Magnus Jonsson, Certifierad managementkonsult, People & Process Development AB
  • Ulric Rudebeck, Certifierad managementkonsult, Urvision AB
  • Lillemor Harnell, ordförande för SIS/TK 304 Kvalitetsledning
  • Tina Bohlin, projektledare SIS

14:20 Frågestund genom digital handuppräckning och via chatt.

14:30 Seminariet slutar

 

Välkommen!


Välkommen att delta i standardiseringsarbetet och bidra till hållbara samhällslösningar

Du och din organisation kan bidra till samhällsutvecklingen genom att delta i standardiseringsprojekten nationellt eller internationellt. Läs mer här >>

 

Ämnesområden

Ledningssystem för arbetsmiljö (04.030) Ledningssystem för kvalitet (04.080) Alla utbildningar