Webbinarium

Ny vägledning för projektledning

Förbättra projektstyrningen! Ta del av senste tipsen  som kan effektivisera ditt arbete. Metoder framför processer? Hur går det till? Kom och få svar på SIS webbinarium om den nya vägledningen för projektledning den 25 oktober.

Boka

Ny vägledning för projektledning

Omfattning: 0,25 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

oktober

mån 25 Boka

Kl. 08:00 - 09:00
Online
Webinar
startgaranti

Marika Ersholt från Lantmäteriet och Åsa Lithén från TietoEVRY presenterar den reviderade ISO 21502:2020, Projekt, program och portfölj – Vägledning för projektstyrning, och  lyfter vad som förändrats i standarden som först publicerades 2012. Den ger dig råd och rön hur du effektiviserar och kvalitetssäkrar din projektledning.

När föreläsningen är färdig, ska svaret givits: Hur kan denna standard bidra i er verksamhet och er projektstyrning?


Datum: Måndagen den 25 oktober 2021

Tid: 08.00-09.00

Zoom-möte - länk skickas till anmälda dagen före 


Standardens nya innehåll

Framgångsrik projektstyrning är grundläggande för ökad effektivitet och bra resultat. ISO 21502 ger vägledning och struktur i hur projekt ska hanteras från början till slut. Standarden beskriver de olika delarna i varje skede av projektet, inklusive kommunikation, intressenthantering, kvalitetsledning, hantering av resurser och tidsplanering, informationshantering och hantering av projektrisker.

Konceptet projektstyrning har nu i revideringen utvidgats till att även innefatta projektrelaterade tillsyns- och styrningsaktiviteter från den beställande organisationens sida, avsnitt om hur projekt kan åstadkomma resultat och möjliggöra realisering av nyttor samt ytterligare projektroller och ansvarsområden.

Helt nya områden har lagts till, exempelvis kring projektmiljöer som bidrar till framgång, ändringshantering, allt för att återspegla rådande praxis inom projektstyrning. Formatet har också ändrats från fokus på processer till fokus på metoder med beskrivande text.

En helt ny standard

ISO 21500, Projekt, program- och portfölj – Sammanhang och koncept är en helt ny standard, en grundläggande standard som ger övergripande vägledning för användningen av ISO 21500-familjen och en översikt över projekt-, program- och portföljstyrningen.  

Välkommen!


Agenda
08.00  
     Välkomna, upplägg & kort ISO/SIS info
– Tina Bohlin, projektledare SIS och Anna-Karin Nilsson, Wenell och ordförande för TK 510

08.10        Information  om ISO 21502:2020
–Marika Ersholt från Lantmäteriet och Åsa Lithén från TietoEVRY 

08.45        Frågestund

08.55        Avslut

Ämnesområden

Alla utbildningar (Alla-utbildningar_1)


Boka

Ny vägledning för projektledning

Omfattning: 0,25 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

oktober

mån 25 Boka

Kl. 08:00 - 09:00
Online
Webinar
startgaranti

Kontaktperson

Tina Bohlin, projektledare standardisering

tina.bohlin@sis.se