Intressentmöte

Nu bygger vi det svenska ramverket för NIST – är du med oss?

Hur kan NIST-ramverket komplettera ISO 27000-serien? För att få till ett effektivt informationssäkerhetsarbete kan ibland ISO 27000-serien behöva kompletteras med andra regelverk som till exempel NIST-ramverket. En rad marknadsaktörer efterfrågar nu metoder som gör det enklare att använda just NIST-standarder ihop med ISO 27000-serien.

Boka

Nu bygger vi det svenska ramverket för NIST – är du med oss?

Omfattning: 0,25 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

september

tis 14 Boka

Kl. 13:00 - 15:30
Online
Webinar
startgaranti

Hur kan vi anpassa det för amerikanska förhållanden utformade paketet av standarder inom cybersäkerhet och informationssäkerhet så att det kan förstärka svenska företags arbete med säkrare datamiljöer och informationsflöden? Det råder ingen motsättning mellan NIST och ISO 27000-serien utan synergier kan nås mellan standarderna.

För att utveckla kunskaper om hur ramverket NIST-CSF kan nyttjas av olika aktörer bjuder SIS in till ett intressentmöte 14 september.

Under mötet kommer NIST och berättar om deras egna ramverk. Vi lyssnar in hur några storföretag arbetar med att kombinera ISO 27000-serien och NIST. Samt öppnar upp för diskussion kring hur NIST-ramverket kan anpassas till svenska förhållanden.  

Intressentmötet hålls via mötesverktyget Zoom och länk skickas till dig som är anmäld, dagarna innan mötet. 

Ämnesområden

Alla utbildningar


Boka

Nu bygger vi det svenska ramverket för NIST – är du med oss?

Omfattning: 0,25 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

september

tis 14 Boka

Kl. 13:00 - 15:30
Online
Webinar
startgaranti

Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se