Intressentmöte

Miljöaspekter i textil

För att möjliggöra att nå upp till hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och ställa om mot en cirkulär ekonomi krävs att vi hushåller med råvaror och resurser, däribland textil. Nu inleds standardisering inom miljöaspekter i textil och vi bjuder in till ett intressentmöte för alla som vill veta mer och vara med och delta i standardiseringsarbetet.

Boka

Miljöaspekter i textil

Omfattning: 0 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

september

ons 4 Boka

Kl. 10:00 - 12:00
Stockholm
SIS Conference Center Torsplan

Textilbranschen står inför stora utmaningar när det kommer till hållbarhet och resurseffektivitet. Många material leder till stor ekologisk påverkan och en alltmer trendkänslig marknad bidrar till en ineffektiv användning av naturresurser. Agenda 2030 och dess 17 globala hållbarhetsmål är viktiga fokusområden för att skapa en hållbar framtid. Inom ramen för dessa målsättningar har EU Kommissionen skärpt kraven för avfallshantering – ett viktigt steg mot en cirkulär ekonomi. Detta kommer bl.a. innebära att det ställs krav på att alla medlemsländer ska samla in textil senast 2025, men i nuläget finns inte metoder för återvinning av olika textilblandningar i kommersiell skala.

Nu startas en arbetsgrupp hos SIS (SIS/TK 160/AG 9 Textil - Miljöaspekter), delvis finansierat av Naturvårdsverket, som tillsammans ska ta fram standarder för ökad hållbarhet i textilindustrin. Området kommer att innefatta flera aspekter, allt från att gemensamt definiera termer till att standardisera återvinningstekniker och användning av digitala informationsbärare i plagg för spårbarhet.

Vi bjuder på fika och lunch. Varmt välkommen på intressentmöte om miljöaspekter i textil.

Program

10.00 Välkomna till SIS!
Genomgång av agendan för mötet och kort presentationsrunda

10.15 Vart står vi idag?
RISE presenterar forskning de bedrivit, behov på marknaden och vägar framåt.

10.45 Mode som stänger cyleln - vägen framåt för ökad textilåtervinning
Harald Cavalli-Björkman från Re:Newcell presenterar tekniken som bidrar till att möjliggöra hållbart mode

11.00 Kaffe

11.15 Samarbete för framtida standarder
Laura Linnala, projektledare för AG 9, berättar om standardiseringens roll och projektplanen för arbetsgruppen

11.45 Avslutning med lättare lunch och mingel

Organisationer som skrivit avtal för deltagande i arbetsgruppen är välkomna att stanna kvar till konstituerande möte med arbetsgruppen efter lunch.


Mötet är kostnadsfritt. För de organisationer som skriver deltagaravtal kommer ett konstituerande möte hållas efter lunch. Alla som intresserade är välkomna att delta i arbetsgruppen - från textilproducenter och återförsäljare i detaljhandel till återvinningsföretag och högskolor. Kontakta oss gärna för mer information!

Anmälningsvillkor

Anmälan
Anmälan kan göras direkt här på vår webbplats, via e-post  kundservice@sis.se eller telefon 08-555 523 10.

Bekräftelse
Vi bekräftar alla anmälningar via e-post.

Betalningsvillkor
Vi fakturerar normalt 14 dagar före utbildningstillfället om inget annat anges. Vid beställning av utbildningspaket, det vill säga samtidig beställning avera utbildningar som genomförs vid olika tillfällen, sker fakturering av hela paketet i samband med första tillfället. Vid särskilda erbjudanden kan fakturering ske i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Faktura skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallotidpunkten äger SIS rätt att debitera en  dröjsmålsränta med referensränta + 8% årligen som lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor.

Avbokningsregler
Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras kunden med 50% av utbildningsavgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras kund full utbildningsavgift. Vid eventuella förhinder kan du som kund till SIS alltid överlåta din plats till en kollega inom samma organisation. All avbokning skall ske skriftligt till utbildning@sis.se och bekräftas av SIS. Anmälan är bindande.

För SIS Informationssäkerhetsakademi kan avbokning göras upp till 30 dagar före utbildningsstart. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras full avgift. I övrigt gäller samma villkor.

SIS följer branschpraxis och SAUFs (Sveriges Auktoriserade Utbildnings Företag) rekommenderade avbokningsregler.

Inställda utbildningar
Under speciella omständigheter kan SIS tvingas ställa in enstaka utbildningar. Avbokning från SIS sker senast 14 dagar före utbildningsstart. Anmälan som sker senare än 14  dagar före utbildningsstart är bindande.

Mängdrabatter
Är ni fler än två personer från samma organisation som deltar vid ett och samma utbildningstillfälle kan ni utnyttja våra mängdrabatter. Kontakta SIS Kundservice för mer information utbildning@sis.se

Priser
Deltagaravgiften inkluderar lunch, dokumentation och förfriskningar. Lunch är dock inte inkluderat i avgiften för halvdagsutbildningar eller för utbildning på internat. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Tider
Start och sluttid för utbildningarna hittar du på respektive utbildningssida där utbildningen beskrivs samt på anmälningsbekräftelsen.

Utvärdering 
Alla deltagare ges möjlighet att efter genomgången utbildning fylla i en enkät om hur man upplevt allt från informationen inför utbildningen, utbildningsdagarna (läraren/na, dokumentationen, tillämpbarheten), de praktiska arrangemangen  (lokal/förtäring/bemötande) och vilket helhetsintryck utbildningen givit.

Vi sammanställer dessa enkäter, drar slutsatser av dem och ser till att genomföra åtgärder. Alla berörda parter får återkoppling på resultatet och på de slutsatser vi drar om vad som varit bra och på de eventuella förändringar som måste genomföras inför nästa utbildning.

Vi har också i vår egen verksamhet utvecklat ett ledningssystem för kvalitet som är certifierat enligt SS-EN ISO 9001.

Förtäring 
I utbildningar som pågår en eller flera dagar ingår förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagskaffe med kaffebröd/kakor.

Plats
Vi genomför utbildningar på olika orter i Sverige. Det flesta av våra öppna utbildningar genomförs i vår egen konferensanläggning på SIS, Solnavägen 1E, 113 65 Stockholm. Plats anges alltid i bekräftelsen.

På plats får du hjälp av en konferensvärd att komma till rätta. Här kan du även passa på att njuta av de vackra lokalerna. Är du tidig finns även möjlighet att sitta ned en stund med t.ex. en kopp kaffe och en morgontidning.

Lokalerna är utrustade med den senaste tekniken. Det finns även möjlighet att ta med egen dator, och nätansluta den, för att kunna koppla upp sig och t.ex. kontrollera sin e-post.

Ämnesområden

Alla utbildningar


Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se