Konferens

SIS Maskinsäkerhetsdag 2020

Välkommen till SIS första digitala Maskinsäkerhetsdag den 25 november!

Under dagen, som leds av journalisten och moderatorn Lydia Capolicchio, lyfts aktuella frågor som till exempel nyttan av arbete med standarder i oroliga tider. Live från en studio mitt i Stockholm får du rapporter från pågående standardiseringsarbete – bland annat översynen av Maskindirektivet, revisionerna av EN ISO 10218 Säkerhetskrav för industrirobotar och EN ISO 13849-1 Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem, samt den nya standarden EN ISO 3691-4 om säkerheten hos förarlösa industritruckar.

En dag för dig inom eller nära industrin

SIS Maskinsäkerhetsdag är ett perfekt tillfälle för kompetensutveckling för dig som arbetar inom industrin, är arbetsmiljö- eller säkerhetsansvarig, facklig företrädare, teknikinnovatör eller har en annan roll som rör industri, robotisering eller maskinsäkerhet.

Standardspaning inom maskinsäkerhet

Du får även en bred standardspaning med tre sakkunniga projektledare från SIS där du som deltagare blir uppdaterad på vilka förändringar som är på gång internationellt och hur det kan komma att påverka svensk industri.

Livesänt från studio i Stockholm

Maskinsäkerhetsdagen 2020 innebär premiär för SIS digitala event – och vi vill genomföra det på rätt sätt! Därför kommer dagen att sändas live från Schibsteds studio, som du kanske känner igen från Aftonbladets morgonsändningar. Tempot är rappt, och vi växlar mellan panelsamtal, debatt och föreläsningar. Som deltagare har du möjlighet att engagera dig genom att ställa frågor och chatta med deltagare. 

LinkedIn-grupp för vidare nätverkande

Gå med i den slutna LinkedIn-gruppen ”Nätverk SIS Maskinsäkerhetsdag” där du kan fortsätta att nätverka med andra deltagare och ni kan tillsammans fördjupa er i frågor som lyfts upp under dagen.

Talare
Program
Anmälningsvillkor

Anmälan 
Anmälan kan göras direkt här på vår webbplats, via e-post sis.sales@sis.se eller telefon 08-555 523 10.

Bekräftelse 
Vi bekräftar alla anmälningar via e-post.

Betalningsvillkor 
Vi fakturerar normalt 14 dagar före utbildningstillfället om inget annat anges. Vid beställning av utbildningspaket, det vill säga samtidig beställning avera utbildningar som genomförs vid olika tillfällen, sker fakturering av hela paketet i samband med första tillfället. Vid särskilda erbjudanden kan fakturering ske i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Faktura skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallotidpunkten äger SIS Förlag AB rätt att debitera en  dröjsmålsränta med referensränta + 8% årligen som lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor.

Avbokningsregler
Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras kunden med 50% av utbildningsavgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras kund full utbildningsavgift. Vid eventuella förhinder kan du som kund till SIS alltid överlåta din plats till en kollega inom samma organisation. All avbokning skall ske skriftligt till utbildning@sis.se och bekräftas av SIS. Anmälan är bindande.

För SIS Informationssäkerhetsakademi kan avbokning göras upp till 30 dagar före utbildningsstart. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras full avgift. I övrigt gäller samma villkor.

SIS följer branschpraxis och SAUFs (Sveriges Auktoriserade Utbildnings Företag) rekommenderade avbokningsregler.

Inställda utbildningar 
Under speciella omständigheter kan SIS tvingas ställa in enstaka utbildningar. Avbokning från SIS sker senast 14 dagar före utbildningsstart. Anmälan som sker senare än 14  dagar före utbildningsstart är bindande.

Mängdrabatter 
Är ni fler än två personer från samma organisation som deltar vid ett och samma utbildningstillfälle kan ni utnyttja våra mängdrabatter. Kontakta SIS Kundservice för mer information utbildning@sis.se

Priser 
Deltagaravgiften inkluderar lunch, dokumentation och förfriskningar. Lunch är dock inte inkluderat i avgiften för halvdagsutbildningar eller för utbildning på internat. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Tider 
Start och sluttid för utbildningarna hittar du på respektive utbildningssida där utbildningen beskrivs samt på anmälningsbekräftelsen.

Utvärdering 
Alla deltagare ges möjlighet att efter genomgången utbildning fylla i en enkät om hur man upplevt allt från informationen inför utbildningen, utbildningsdagarna (läraren/na, dokumentationen, tillämpbarheten), de praktiska arrangemangen  (lokal/förtäring/bemötande) och vilket helhetsintryck utbildningen givit.

Vi sammanställer dessa enkäter, drar slutsatser av dem och ser till att genomföra åtgärder. Alla berörda parter får återkoppling på resultatet och på de slutsatser vi drar om vad som varit bra och på de eventuella förändringar som måste genomföras inför nästa utbildning.

Vi har också i vår egen verksamhet utvecklat ett ledningssystem för kvalitet som är certifierat enligt SS-EN ISO 9001.

Förtäring 
I utbildningar som pågår en eller flera dagar ingår förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagskaffe med kaffebröd/kakor.

Plats 
Vi genomför utbildningar på olika orter i Sverige. Det flesta av våra öppna utbildningar genomförs i vår egen konferensanläggning på SIS, Solnavägen 1E, 113 65 Stockholm. Plats anges alltid i bekräftelsen.

På plats får du hjälp av en konferensvärd att komma till rätta. Här kan du även passa på att njuta av de vackra lokalerna. Är du tidig finns även möjlighet att sitta ned en stund med t.ex. en kopp kaffe och en morgontidning.

Lokalerna är utrustade med den senaste tekniken. Det finns även möjlighet att ta med egen dator, och nätansluta den, för att kunna koppla upp sig och t.ex. kontrollera sin e-post.

Ämnesområden

Alla utbildningar


Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se