Kostnadsfritt seminarium

Lagkraven inom vård och omsorg

En väl fungerande vård där patientens trygghet står i centrum under hela vårdkedjan är ett av fundamenten i hälso- och sjukvården. Det krävs att vårdgivare arbetar strukturerat och systematiskt med kvalitet för att utveckla verksamheterna och skapa en trygg och patientsäker vård.

Boka

Lagkraven inom vård och omsorg

Omfattning: 1,5 dagar

Pris: 0 SEK (exkl moms)

december

ons 11 - tor 12 Boka

Kl. 09:00 - 17:30
Stockholm
SIS Conference Center Torsplan
startgaranti

Välkommen till ett seminarium om hur man kan uppfylla lagkraven inom vård- och omsorgsverksamhet med hjälp av internationella standarder. Seminariet innefattar såväl föreläsningar som interaktiva workshops och pågår under en och en halv dag.

Vi kommer att gå igenom lagstiftning, typer av standarder och dess användningsområden, diskutera med ansvariga myndigheter samt ha praktiska övningar i workshopformat.

Välkommen till två givande dagar med seminarier och workshops där du kommer få veta mer om hur standarder kan hjälpa dig att uppfylla lagkraven inom vård- och omsorgsverksamhet. 

Program dag 1 - heldag

10:00-10:15 Inledning

10:15-10:45 Vilka lagar och föreskrifter styr oss i vården?
Carita Fallström, Vårdförbundet

10:45-11:15 Vilka standarder finns att använda?
SIS

11:15-12:00 SS-EN 15224 och SS-EN ISO 27799 – Beskrivning, användning och gemensamma områden
Karl-Henrik Lundell, expert inom SS-EN 15224 och SS-EN ISO ISO 27799

12:00-12:30 Lunch

13:00-13:30 IVO - Vad man tittar på när man är ute och tillsynar
Tarja Keskimaula, IVO

13:30-14:00 MSB:s NIS-direktivet inom HoS – Viktigt att tänka på?
Talare meddelas senare

14:00-14:15 Fika

14:15-14:45 Hur certifiera mot SS-EN 15224 och SS-EN ISO ISO 27799?
Magnus Pedersen, Swedac

14:45-15:15 LIS och LEKA – Hur hör de ihop?
Elinor Engcrantz, Acceptus AB

15:15-16:00 Sammanfattning av dagen och kort presentation av morgondagens workshopar

16:00-17:30 Mingel med förberedelser för workshop

Program dag 2 - halvdag

09:00-09:30 Frågor från gårdagen

09:30-12:00 Interaktiva workshops där man utifrån lagkrav med hjälp av standarder hittar lösningar på hur man i sin egen verksamhet uppfyller lagkraven

12:00-12:30 Avrundning

12:30-13:30 Lunch

 

Anmälningsvillkor

Anmälan
Anmälan kan göras direkt här på vår webbplats, via e-post  kundservice@sis.se eller telefon 08-555 523 10.

Bekräftelse
Vi bekräftar alla anmälningar via e-post.

Betalningsvillkor
Vi fakturerar normalt 14 dagar före utbildningstillfället om inget annat anges. Vid beställning av utbildningspaket, det vill säga samtidig beställning avera utbildningar som genomförs vid olika tillfällen, sker fakturering av hela paketet i samband med första tillfället. Vid särskilda erbjudanden kan fakturering ske i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Faktura skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallotidpunkten äger SIS rätt att debitera en  dröjsmålsränta med referensränta + 8% årligen som lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor.

Avbokningsregler
Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras kunden med 50% av utbildningsavgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras kund full utbildningsavgift. Vid eventuella förhinder kan du som kund till SIS alltid överlåta din plats till en kollega inom samma organisation. All avbokning skall ske skriftligt till utbildning@sis.se och bekräftas av SIS. Anmälan är bindande.

För SIS Informationssäkerhetsakademi kan avbokning göras upp till 30 dagar före utbildningsstart. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras full avgift. I övrigt gäller samma villkor.

SIS följer branschpraxis och SAUFs (Sveriges Auktoriserade Utbildnings Företag) rekommenderade avbokningsregler.

Inställda utbildningar
Under speciella omständigheter kan SIS tvingas ställa in enstaka utbildningar. Avbokning från SIS sker senast 14 dagar före utbildningsstart. Anmälan som sker senare än 14  dagar före utbildningsstart är bindande.

Mängdrabatter
Är ni fler än två personer från samma organisation som deltar vid ett och samma utbildningstillfälle kan ni utnyttja våra mängdrabatter. Kontakta SIS Kundservice för mer information utbildning@sis.se

Priser
Deltagaravgiften inkluderar lunch, dokumentation och förfriskningar. Lunch är dock inte inkluderat i avgiften för halvdagsutbildningar eller för utbildning på internat. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Tider
Start och sluttid för utbildningarna hittar du på respektive utbildningssida där utbildningen beskrivs samt på anmälningsbekräftelsen.

Utvärdering 
Alla deltagare ges möjlighet att efter genomgången utbildning fylla i en enkät om hur man upplevt allt från informationen inför utbildningen, utbildningsdagarna (läraren/na, dokumentationen, tillämpbarheten), de praktiska arrangemangen  (lokal/förtäring/bemötande) och vilket helhetsintryck utbildningen givit.

Vi sammanställer dessa enkäter, drar slutsatser av dem och ser till att genomföra åtgärder. Alla berörda parter får återkoppling på resultatet och på de slutsatser vi drar om vad som varit bra och på de eventuella förändringar som måste genomföras inför nästa utbildning.

Vi har också i vår egen verksamhet utvecklat ett ledningssystem för kvalitet som är certifierat enligt SS-EN ISO 9001.

Förtäring 
I utbildningar som pågår en eller flera dagar ingår förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagskaffe med kaffebröd/kakor.

Plats
Vi genomför utbildningar på olika orter i Sverige. Det flesta av våra öppna utbildningar genomförs i vår egen konferensanläggning på SIS, Solnavägen 1E, 113 65 Stockholm. Plats anges alltid i bekräftelsen.

På plats får du hjälp av en konferensvärd att komma till rätta. Här kan du även passa på att njuta av de vackra lokalerna. Är du tidig finns även möjlighet att sitta ned en stund med t.ex. en kopp kaffe och en morgontidning.

Lokalerna är utrustade med den senaste tekniken. Det finns även möjlighet att ta med egen dator, och nätansluta den, för att kunna koppla upp sig och t.ex. kontrollera sin e-post.

Ämnesområden

Alla utbildningar


OBS!

Tiderna är enligt följande:

11 december 10.00-17.30

12 december 9.00-13.30

Kontakt

Om du har några frågor går det bra att kontakta Christina Stange, Projektledare:

E-post: christina.stange@sis.se
Telefon: 08-555 520 49