Intressentmöte

Kvinnoägda företag – framtagande av en global definition inom ISO

International Trade Centre (ITC), som är World Trade Organisation (WTO) och FN:s gemensamma utvecklingsorgan, vill främja kvinnors företagande på global nivå och har därför tillsammans med SIS initierat ett globalt ISO-arbete för hur kvinnoägda företag ska definieras.

Boka

Kvinnoägda företag – framtagande av en global definition inom ISO

Omfattning: 0,5 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

december

tis 10 Boka

Kl. 09:30 - 12:30
Stockholm
SIS Conference Center Torsplan
startgaranti

Det finns behov av en internationell definition för att underlätta kvinnors tillträde till marknader och finansiella instrument. En uppdaterad definition av "women-owned business" är viktig dels för att den förenklar initiativ som stöttar utvecklandet av kvinnors entreprenörskap (och därigenom bidrar till ökad jämställdhet och minskning av fattigdom), och dels för att den underlättar insamlandet av jämförbara data.

Om internationella organisationer ska kunna bidra till att öka kvinnors företagande i världen är det viktigt att definitionen är tydlig och fungerar i alla kontexter, så att de finansierar rätt personer och organisationer och inte heller utestänger dem. Sveriges regering finansierar projektet genom UD.

Bakgrunden till förslaget är att den mest använda definitionen är den som tagits fram i USA och stipulerar att "51 % måste vara ägt, styrt eller kontrollerat av en eller flera kvinnor", inte fungerar i alla kontexter. Ibland hindrar till och med definitionen den utveckling internationella organisationer eller andra som arbetar med att stärka kvinnors företagande siktar mot, t.ex. kan den hindra stöd från manliga investerare. Dessa problem har lett till att det används en mängd olika definitioner, vilket i sin tur ger problem, t ex är det svårt att jämföra data och statistik på området. Och utan bra data är det svårt att styra utvecklingen i önskad riktning.

SIS och ITC kommer nu leda arbetet med att ta fram en så kallad International Workshop Agreement (IWA) med titeln Definition of a "Women-Owned Business" and guidance on its use. Den ska tas fram av experter från ett antal länder runt om i världen. Målsättningen är att IWA:n ska ge en övergripande vägledning till näringslivet, offentlig sektor och internationella initiativ om hur definitionen kan användas. Den kommer dock inte att gå in i detaljer om hur man ska sätta upp t.ex. ett upphandlings- eller certifieringssystem kring dessa frågor.

Planen är att hålla två internationella workshops med alla intresserade experter under 2020; den ena i början av april i Stockholm och den andra i slutet av juni i Genève. Därefter kommer den överenskomna definitionen att publiceras och tillhandahållas via SIS och ISO:s andra medlemsorganisationer.

Den 10 december klockan 09.30-11.30 är du välkommen till SIS för att höra mer om förslaget och hur du och din organisation kan vara med och påverka denna viktiga definition. SIS bjuder på efterföljande lunch.
Om du kommer delta på distans skriver du in det i fältet "övrigt" på bokningssidan. Vi återkommer med tillvägagångssätt. 

Agenda

09.30 – 09.40 Välkommen
09.40 – 10.10 ITC, bakgrund och syfte med initiativet
10.10 – 10.30 Diskussion med ITC
10.30 – 11.00 SIS och ISO, hur fungerar standardisering och vad är en IWA?
11.00 – 11.30 Diskussion och vägen framåt
11.30 – 12.30 Lunch

Varmt välkommen!

Ämnesområden

Alla utbildningar


Kontakt

Om du har några frågor går det bra att kontakta:

Niclas Widell
E-post 
niclas.widell@sis.se
Telefon 08-555 520 12