Kontinuitetshantering Business continuity - webbinar

Från kaos till ordning – hur Business continuity ger din organisation kunskap och verktyg att hantera svåra kriser.

Boka

Kontinuitetshantering Business continuity - webbinar

Omfattning: 1 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

Vi befinner oss i en värld där säkerhetshot ständigt påverkar oss organisatoriskt eller samhällsmässigt. De nya hoten och riskerna blir alltmer osäkra och tvetydiga, där flera risker samverkar. Detta leder till att konsekvenserna är allt svårare att förutspå, en åtgärd som kan mildra kan också förvärra då sambanden är allt mer komplexa och otydliga.

För att skapa kontroll, t.ex. i dagens pandemi, behöver organisationer svara på – vad är viktigt i verksamheten för att hållbart överleva? För att hitta svaret behöver ett antal frågor besvaras däribland – vilka uppgifter måste fungera?

Genom ett strukturerat arbetssätt går det att på mindre än en dag hitta svaret och på basis av svaren utarbeta en handlingsplan.

Lyssna på vår SIS expert Fredrik Pettersson om hur vår distansutbildning Business continuity (Kontniuitetshantering) kan ge er insikt i hur ni ska agera.

För mer information om distansutbildningen läs här

Information om utbildningsledaren

Ämnesområden

Ledningssystem för kvalitet (04.080) Alla utbildningar (Alla-utbildningar_1)