Logga in

Kostnadsfritt seminarium

IT-standarder för Lärande

Få överblick av svenska IT-standarder för Lärande! Välkomna till ett kostnadsfritt seminarium med experter från samtliga arbetsgrupper inom kommittén SIS/TK 450 IT-standarder för Lärande. Vilka IT-standarder inom skola och lärande finns på den svenska marknaden? Vad sammanställs i de vägledningsdokument/standarder som finns tillgängliga idag? På vilket sätt kan din organisation/ditt företag dra nytta av dem? Hur ska dessa tillämpas? Du får svar och praktiska tips samt möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte under en lärorik förmiddag, följt av lunchmingel.

Boka

IT-standarder för Lärande

Omfattning: 0,5 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

december

ons 6 Boka

Kl. 08:30 - 12:30
Stockholm
SIS Conference Center Torsplan
startgaranti

Om IT-standarder för Lärande

IT är en integrerad del av lärandet, såväl formellt som informellt, och olika former av IT-stöd används alltmer. För att effektivt och långsiktigt kunna dra nytta av de fördelar som olika former av IT-stöd kan ge krävs standarder. Standarder som främjar interoperabilitet och återanvändbarhet i såväl lärmiljöer som hos lärresurser och vid informationsutbyte. Kommitténs arbete syftar till att ta tillvara initiativ och intressen från aktörer som på ett eller annat är kopplade till skolvärlden. Kommittén SIS/TK 450 och tillhörande arbetsgrupper verkar för framtagande av stabila standarder och andra leverabler som gagnar och utvecklar skolans domäner för en högre grad av användande av IT.

Programpunkter
Alla standarder i blädderex på plats!
Kostnad

Ämnesområden

Alla utbildningar Informationsteknik, kontorsutrustning IT-tillämpningar


Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se