Intressentmöte

Hyperloop - framtidens transportsystem

Välkommen på digitalt intressentmöte för bildandet av en svensk kommitté för standardisering av hyperloop.

Boka

Hyperloop - framtidens transportsystem

Omfattning: 0,5 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

september

mån 28 Boka

Kl. 09:30 - 12:00
Online

Läs om Hyperloop i Magasinet S

Självkörande fordon och icke-fossila bränslen är huvudspåren på vägen mot säkrare och mer hållbara transporter i Magasinet S från hösten 2018.

I Magasinet S möter du människorna bakom idéerna. De som tänker nytt och driver på utvecklingen av framtidens transportsystem. På sidan 26 kan du läsa ett reportage om HyperloopLäs hela Magasinet här.

Bild: Kanozi Arkitekter

Hyperloop brukar beskrivas som det femte transportmedlet, efter båt, tåg, bil och flyg kommer hyperloop. Ett transportsätt som är extremt snabbt och energieffektivt medhastigheter över 1000 km/h som uppnås med endast 10-20 procent av energiåtgången för flyget per personkilometer räknat. I jämförelse med höghastighetstågen är energiåtgången cirka 50 procent. Vagnarna körs i tunnlar med väldigt lågt tryck som eliminerar en stor del av luftmotståndet och magneträls ger minimal friktion.

Tidigare i år fick vi en förfrågan om förutsättningarna för att påbörja standardisering av transportsystemet hyperloop genom samverkan mellan CEN och CENELEC. Standardiseringen syftar till att driva utvecklingen framåt och att bidra till ett säkert och interoperabelt höghastighetssystem.

SIS uppfattar att det finns starka kommersiella intressen i Europa där konsortiet bestående av Hardt, Zeleros, Hyper Poland och Transpod har en gemensam agenda och de för en dialog på fyra nivåer; förordningar, standarder, regeringar samt industri och samhälle. Vår bedömning är att det i detta tidiga skede finns goda möjlighet att påverka riktningen och att bidra till utvecklingen.

Konsortiet har identifierat fyra skäl till att påbörja standardiseringen av hyperloop; tekniska aspekter, interoperabilitet, säkerhet samt global acceptans. Dessa ligger till grund för identifierade områden att påbörja standardiseringen inom:

• Overview and vocabulary
• Generic requirements for hyperloop systems
• Hyperloop systems aspects
• Hyperloop Transport Services
• Standards Inventory & Roadmap

Vi bjuder in alla berörda parter till ett digitalt intressentmöte för att informera om vad en standard är och hur ett standardiseringsarbete i en teknisk kommitté går till. Målet med mötet är att informera om det europeiska standardiseringsinitiativet för hyperloop och om hur du gör för att gå med i standardiseringsarbetet.

Vi eftersträvar en bred representation för att arbetet på bästa möjliga sätt ska spegla de olika behov och förutsättningar som finns så dela gärna inbjudan till relevanta parter.

Anmälan stänger den 25 september. Länk till mötet skickas därefter till de anmälda deltagarna.

Välkommen!

Program

• Bakgrund och syfte med intressentmötet
• Presentation av SIS och standardisering
• Teknisk kommitté
• CEN-CLC/JTC 20 Hyperloop Systems
• Avslutande diskussion och frågestund

Ämnesområden

Alla utbildningar


Kontakt

Om du har några frågor går det bra att kontakta Linnéa Sundström, projektledare:

E-post linnea.sundstrom@sis.se
Telefon 08-555 520 45