Intressentmöte

Intressentmöte genomik och precisionsmedicin

Utvecklingen av genetik, biomarkörer och fenotypning som verktyg för precisionsmedicin har exploderat i omfattning och utvecklingen inom området går mycket snabbt. Nu bjuder vi in till intressentmöte för uppstart av en svensk kommitté för internationell standardisering och precisionsmedicin.

Boka

Intressentmöte genomik och precisionsmedicin

Omfattning: 0,5 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

maj

fre 29 Boka

Kl. 09:00 - 12:00
Stockholm
SIS Conference Center Torsplan

Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Lena Morgan, projektledare

Kommitté för laboratoriemedicin

Laboratoriemedicinens uppdrag är att serva vården när det gäller hälsokontroller, diagnostik, uppföljning och behandlingskontroll av olika sjukdomar.

Den tekniska kommittén för laboratoriemedicin medverkar till att utarbeta standarder som ger säkra och effektiva system, rutiner inom kliniska laboratorier och för säkra produkter för in- vitro diagnostik.

Kommitté för hälsoinformatik

Bild på hälsoapp

Som en del i arbetet mot vision 2025 har SIS och Sverige tagit ansvar över en internationell arbetsgrupp som tar fram en standard för hur man utvecklar verksamheten och it-miljön samtidigt.

Arbetsgruppen ingår i arbetet för SIS tekniska kommitté för hälsoinformatik (SIS/TK 334)

För att Sverige ska kunna ha den framstående position som beskrivs i regeringens life sciencestrategi är det viktigt att bevaka, delta och leda internationell standardisering som pågår inom genetik, molekylärbiologi och bioteknik.

Ett rundbordsamtal i december 2019 visade på svenskt behov att engagera sig i internationell standardisering inom området genomik och precisionsmedicin. Därför bjuder vi in dig och din organisation till ett intressentmöte för uppstart av en svensk kommitté som ska arbeta med internationell standardisering inom området genomik och precisionsmedicin. 

Målet med mötet är att nå alla de företag, myndigheter, intresseföreningar och representanter från offentlig sektor som har intresse av att delta i en sådan kommitté.

Välkommen!

Program

Inledning om upplägg och villkor kring en standardiseringskommitté
Sarah Sim, sektionschef för Vård och omsorg

Utmaningar inom området och varför det behövs ett gemensamt synsätt
Richard Rosenquist Brandell, Professor på Karolinska Institutet

Genomic Medicine Swedens uppdrag från Swelife kring internationell standardisering och hur man ser på att arbeta via SIS/ISO
Valtteri Wirta, enhetschef SciLifeLab

Presentation av ett förslag på innehåll i en kommitté för Genomik och precisionsmedicin
Lena Morgan, projektledare på sektionen för vård och omsorg på SIS

Avslutande diskussion och frågestund


Vi hoppas att kunna genomföra mötet hos oss på SIS men beroende på hur coronasituationen artar sig kan mötet eventuellt hållas digitalt.

 

Ämnesområden

Alla utbildningar