Logga in

Intressentmöte

Intressentmöte: Cirkulär ekonomi

Delta i utvecklingen av en ny global standard för cirkulär ekonomi.

Boka

Intressentmöte: Cirkulär ekonomi

Omfattning: 0,5 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

maj

tis 7 Boka

Kl. 09:30 - 12:30
Stockholm
SIS Conference Center Torsplan
startgaranti

Standardutveckling

Till SIS kommer du som vill påverka standarder och riktlinjer inom din bransch. Vi samordnar alla som har identifierat ett behov av överenskommelser för utveckling av varor och tjänster.

På vilket sätt kan samhällets aktörer ställa om sina verksamheter och precisera sitt cirkulära sammanhang? Hur får man den traditionella linjära modellen av råvaruuttag, produktion, konsumtion och avfall till att bli mer cirkulär? Till vilken utsträckning sker det idag och hur kan arbetat blir ännu smartare och mer hållbart?

Välkommen till ett SIS intressentmöte för cirkulär ekonomi den 7 maj. ISO har startat en ny kommitté för circular economy, vars mål bland annat är att ta fram en ledningsystemsstandard för cirkulär ekonomi. Nu kan din verksamhet vara med och påverka framtida ISO-standarder inom området cirkulär ekonomi.

Efter den avslutande lunchen är det kommer det vara möjligt att medverka som gästdeltagare vid SIS arbetsgruppsmöte för Ekodesign och Cirkulär ekonomi som förbereder sig inför det första internationella mötet för ISO/TC 323 Circular economy.

Program

Registrering, kaffe och smörgås från klockan 9.30

Start 10.00 Jimmy Yoler, moderator från SIS, hälsar välkommen.

Introduktion | Nyckelfaktorer att utforma lösningar för en cirkulär ekonomi
Mattias Lindahl, Professor och ordförande SIS arbetsgrupp för Ekodesign, Linköpings Universitet 

Case 1 | Circular Economy at Ericsson
Richard Trankell, Environmental product manager, Ericsson                                        

Case 2 | Slutna materialflöden – en utopi för en byggentreprenör?
Pernilla Löfås, Hållbarhetsansvarig, NCC Building Sweden              

Paus, kaffe                                                                                                                             

Interaktivitet
Rundabordssamtal                                                            

Delta i standardiseringen | Standardisering inom Cirkulär Ekonomi och Sveriges medverkan i ISO/TC 323 Circular Economy
Bengt Rydstedt, projektledare SIS

Anmäl ditt intresse att delta i framtagningen av ledningssystemstandarden för cirkulär ekonomi. Läs mer och gör en intresseanmälan genom SIS kommitté för miljöledning.

Vi avslutar och bjuder på enklare lunch (wrap) cirka klockan 12.30

Efter den avslutande lunchen är det kommer det vara möjligt att medverka som gästdeltagare vid SIS arbetsgruppsmöte för Ekodesign och Cirkulär ekonomi som förbereder sig inför det första internationella mötet för ISO/TC 323 Circular economy.

Intressentmötet är kostnadsfritt men utebliven närvaro debiteras 495 kronor.

 

Läs mer om hur standarder hänger ihop med cirkulär ekonomi.

Anmälningsvillkor

Anmälan
Anmälan kan göras direkt här på vår webbplats, via e-post  kundservice@sis.se eller telefon 08-555 523 10.

Bekräftelse
Vi bekräftar alla anmälningar via e-post.

Betalningsvillkor
Vi fakturerar normalt 14 dagar före utbildningstillfället om inget annat anges. Vid beställning av utbildningspaket, det vill säga samtidig beställning avera utbildningar som genomförs vid olika tillfällen, sker fakturering av hela paketet i samband med första tillfället. Vid särskilda erbjudanden kan fakturering ske i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Faktura skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallotidpunkten äger SIS rätt att debitera en  dröjsmålsränta med referensränta + 8% årligen som lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor.

Avbokningsregler
Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras kunden med 50% av utbildningsavgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras kund full utbildningsavgift. Vid eventuella förhinder kan du som kund till SIS alltid överlåta din plats till en kollega inom samma organisation. All avbokning skall ske skriftligt till utbildning@sis.se och bekräftas av SIS. Anmälan är bindande.

För SIS Informationssäkerhetsakademi kan avbokning göras upp till 30 dagar före utbildningsstart. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras full avgift. I övrigt gäller samma villkor.

SIS följer branschpraxis och SAUFs (Sveriges Auktoriserade Utbildnings Företag) rekommenderade avbokningsregler.

Inställda utbildningar
Under speciella omständigheter kan SIS tvingas ställa in enstaka utbildningar. Avbokning från SIS sker senast 14 dagar före utbildningsstart. Anmälan som sker senare än 14  dagar före utbildningsstart är bindande.

Mängdrabatter
Är ni fler än två personer från samma organisation som deltar vid ett och samma utbildningstillfälle kan ni utnyttja våra mängdrabatter. Kontakta SIS Kundservice för mer information utbildning@sis.se

Priser
Deltagaravgiften inkluderar lunch, dokumentation och förfriskningar. Lunch är dock inte inkluderat i avgiften för halvdagsutbildningar eller för utbildning på internat. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Tider
Start och sluttid för utbildningarna hittar du på respektive utbildningssida där utbildningen beskrivs samt på anmälningsbekräftelsen.

Utvärdering 
Alla deltagare ges möjlighet att efter genomgången utbildning fylla i en enkät om hur man upplevt allt från informationen inför utbildningen, utbildningsdagarna (läraren/na, dokumentationen, tillämpbarheten), de praktiska arrangemangen  (lokal/förtäring/bemötande) och vilket helhetsintryck utbildningen givit.

Vi sammanställer dessa enkäter, drar slutsatser av dem och ser till att genomföra åtgärder. Alla berörda parter får återkoppling på resultatet och på de slutsatser vi drar om vad som varit bra och på de eventuella förändringar som måste genomföras inför nästa utbildning.

Vi har också i vår egen verksamhet utvecklat ett ledningssystem för kvalitet som är certifierat enligt SS-EN ISO 9001.

Förtäring 
I utbildningar som pågår en eller flera dagar ingår förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagskaffe med kaffebröd/kakor.

Plats
Vi genomför utbildningar på olika orter i Sverige. Det flesta av våra öppna utbildningar genomförs i vår egen konferensanläggning på SIS, Solnavägen 1E, 113 65 Stockholm. Plats anges alltid i bekräftelsen.

På plats får du hjälp av en konferensvärd att komma till rätta. Här kan du även passa på att njuta av de vackra lokalerna. Är du tidig finns även möjlighet att sitta ned en stund med t.ex. en kopp kaffe och en morgontidning.

Lokalerna är utrustade med den senaste tekniken. Det finns även möjlighet att ta med egen dator, och nätansluta den, för att kunna koppla upp sig och t.ex. kontrollera sin e-post.

Ämnesområden

Alla utbildningar