Intressentmöte

Vilka krav behöver ställas på en förpackning eller påse för att den ska klara rötningskammaren?

Idag belastas vår miljö av mikroplaster från förpackningar som hamnar i matavfallet. Dessa sprids genom rötrester, via rötningsanläggningar, till våra åkrar och vattendrag. Det saknas standardiserade krav på en förpackning eller påse för att den ska kunna rötas utan att det blir rötrester som innehåller mikroplaster. Krav efterfrågas av såväl tillverkare som inköpare och avfallsanläggningar.

SIS driver en arbetsgrupp sedan 2019 med engagerade intressenter för att ta fram ett svenskt tillägg för den europeiska standarden SS-EN 13432 "Förpackningar - Krav gällande förpackningar återvinningsbara genom kompostering och biologisk nedbrytning - Provningsschema och utvärderingskriterier för slutgiltigt godkännande". Standarden har en bristfällig beskrivning om hur den anaeroba nedbrytningsprocessen (rötning) ska gå till för att uppfylla de väsentliga kraven i Förpackningsdirektivet. Förpackningar och engångsartiklar som klarar SS-EN 13432, och därmed anses vara industriellt komposterbara, är dock inte självklart också rötbara.

För att kunna komma vidare i arbetet söker vi nu fler deltagare till arbetsgruppen. Vi välkomnar därför dig till ett digitalt informationsmöte om arbetet den 10 september 2020,  kl. 09:30-11:30.

Detaljerad agenda är möjlig att ta del av när mötet närmar sig.

Ämnesområden

Alla utbildningar


Anmäl dig till

Nilla Persson, projektledare
nilla.persson@sis.se