Informationssäkerhet i medborgarnas tjänst

Vi inbjuder verksamhetsansvariga, politiker och intresserade inom offentlig sektor till ett seminarium om de styrsystem/standarder som behöver användas i myndighetens arbete för att uppnå en god informationssäkerhet.

Boka

Informationssäkerhet i medborgarnas tjänst

Omfattning: 0,5 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

oktober

tor 17 Boka

Kl. 11:30 - 16:30
Linköping
Scandic Linköping Väst

november

ons 6 Boka

Kl. 11:30 - 16:30
Malmö
Scandic Hotel Triangeln

Fler alternativ Färre alternativ

Syftet med informationssäkerhetsarbetet är att skydda myndighetens information, oavsett om den hanteras av individer eller om den behandlas med hjälp av våra olika IT-system. Medborgare, företag och andra myndigheter ska känna tillit till att myndigheten hanterar och i förekommande fall bevarar sin information korrekt och säkert.

I takt med digitaliseringens framfart ökar risken för både säkerhetsintrång och negativa konsekvenser när informationssäkerheten brister. Ansvaret för informationssäkerheten är kopplat till det delegerade verksamhetsansvaret. Det betyder att varje person som är ansvarig för en verksamhet också är ansvarig för informationssäkerheten i denna verksamhet. En väl utvecklad och integrerad informationssäkerhet bidrar till att etablera effektiv och ändamålsenlig informationshantering, vilket skapar förtroende både inom och utanför organisationen. Seminariet tar upp aktuella standarder och vägledningar som förenklar säkerhetsarbetet.

 

Program i Linköping 17 oktober

11.30 Samling lunch

12.30 Välkommen
Conny Callin, SIS

Informationssäkerhet – ett viktigt kvalitetsarbete i medborgarnas tjänst
Lars Vikinge, borgmästare,  Linköpings kommun

13.00 Stöd i ett kvalitetsledningsperspektiv - Kort om SIS och standarder
Conny Callin, SIS 

13.30 Systematiskt informationssäkerhetsarbete med hjälp av standarder och metodstöd - hur blir vi framgångsrika i vår verksamhet?
Pernilla Rönn, Divisionschef Cyber Security, Combitech, SIS TK 318

14.30 Fika

15.00 Bikupa – hur arbetar vi praktiskt vidare med ISO 27000 i vår kommun - vad behövs ytterligare?

15.15 Summering - vad behövs för att gå vidare?

15.45 Mål och krav att ta till nästa upphandling
Conny Callin, SIS

16.15 Summering och nästa steg

16.30 Avslutning

Frågor: Conny Callin, 070 536 38 14 conny.callin@sis.se

 

Program i Malmö 6 november

11.30 Samling lunch

12.30 Välkommen 

Conny Callin, SIS 

Informationssäkerhet – ett viktigt kvalitetsarbete i medborgarnas tjänst 
Repr. kommunpolitiken 

13.00 Stöd i ett kvalitetsledningsperspektiv - Kort om SIS och standardisering
Conny Callin, SIS

13.20 Systematiskt informationssäkerhetsarbete med hjälp 
av standarder och metodstöd - hur blir vi framgångsrika i vår verksamhet?
Hans Hedbom, universitetsadjunkt, programledare, Karlstads universitet, SIS TK 318 

14.30 Fika

15.00 Bikupa – hur arbetar vi praktiskt vidare med ISO 27000 i vår kommun - vad behövs ytterligare?

15.15 Summering - vad behövs för att gå vidare?


15.45 Mål och krav att ta till nästa upphandling
Conny Callin, SIS

16.15 Summering och nästa steg


16.30 Avslutning

Frågor: Conny Callin, 070 536 38 14 conny.callin@sis.se

Anmälningsvillkor

Anmälan
Anmälan kan göras direkt här på vår webbplats, via e-post  kundservice@sis.se eller telefon 08-555 523 10.

Bekräftelse
Vi bekräftar alla anmälningar via e-post.

Betalningsvillkor
Vi fakturerar normalt 14 dagar före utbildningstillfället om inget annat anges. Vid beställning av utbildningspaket, det vill säga samtidig beställning avera utbildningar som genomförs vid olika tillfällen, sker fakturering av hela paketet i samband med första tillfället. Vid särskilda erbjudanden kan fakturering ske i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Faktura skall betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallotidpunkten äger SIS rätt att debitera en  dröjsmålsränta med referensränta + 8% årligen som lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor.

Avbokningsregler
Vid avbokning 4-2 veckor före kursstart debiteras kunden med 50% av utbildningsavgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras kund full utbildningsavgift. Vid eventuella förhinder kan du som kund till SIS alltid överlåta din plats till en kollega inom samma organisation. All avbokning skall ske skriftligt till utbildning@sis.se och bekräftas av SIS. Anmälan är bindande.

För SIS Informationssäkerhetsakademi kan avbokning göras upp till 30 dagar före utbildningsstart. Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras full avgift. I övrigt gäller samma villkor.

SIS följer branschpraxis och SAUFs (Sveriges Auktoriserade Utbildnings Företag) rekommenderade avbokningsregler.

Inställda utbildningar
Under speciella omständigheter kan SIS tvingas ställa in enstaka utbildningar. Avbokning från SIS sker senast 14 dagar före utbildningsstart. Anmälan som sker senare än 14  dagar före utbildningsstart är bindande.

Mängdrabatter
Är ni fler än två personer från samma organisation som deltar vid ett och samma utbildningstillfälle kan ni utnyttja våra mängdrabatter. Kontakta SIS Kundservice för mer information utbildning@sis.se

Priser
Deltagaravgiften inkluderar lunch, dokumentation och förfriskningar. Lunch är dock inte inkluderat i avgiften för halvdagsutbildningar eller för utbildning på internat. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

Tider
Start och sluttid för utbildningarna hittar du på respektive utbildningssida där utbildningen beskrivs samt på anmälningsbekräftelsen.

Utvärdering 
Alla deltagare ges möjlighet att efter genomgången utbildning fylla i en enkät om hur man upplevt allt från informationen inför utbildningen, utbildningsdagarna (läraren/na, dokumentationen, tillämpbarheten), de praktiska arrangemangen  (lokal/förtäring/bemötande) och vilket helhetsintryck utbildningen givit.

Vi sammanställer dessa enkäter, drar slutsatser av dem och ser till att genomföra åtgärder. Alla berörda parter får återkoppling på resultatet och på de slutsatser vi drar om vad som varit bra och på de eventuella förändringar som måste genomföras inför nästa utbildning.

Vi har också i vår egen verksamhet utvecklat ett ledningssystem för kvalitet som är certifierat enligt SS-EN ISO 9001.

Förtäring 
I utbildningar som pågår en eller flera dagar ingår förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagskaffe med kaffebröd/kakor.

Plats
Vi genomför utbildningar på olika orter i Sverige. Det flesta av våra öppna utbildningar genomförs i vår egen konferensanläggning på SIS, Solnavägen 1E, 113 65 Stockholm. Plats anges alltid i bekräftelsen.

På plats får du hjälp av en konferensvärd att komma till rätta. Här kan du även passa på att njuta av de vackra lokalerna. Är du tidig finns även möjlighet att sitta ned en stund med t.ex. en kopp kaffe och en morgontidning.

Lokalerna är utrustade med den senaste tekniken. Det finns även möjlighet att ta med egen dator, och nätansluta den, för att kunna koppla upp sig och t.ex. kontrollera sin e-post.

Ämnesområden

Alla utbildningar


Kontakt

Telefon: 08-555 523 10

E-post: utbildning@sis.se