Kostnadsfritt seminarium

Hur kan vi minska vibrationsskador?

Välkommen till SIS på seminarium den 3 maj då vi presenterar de nya forskningsresultaten om vibrationsskador. Resultaten visar att hela 50 procent av alla godkända arbetssjukdomar är orsakade av vibrationer. Nu måste intressenter och berörda inom branschen vidta åtgärder. Allt för många yrkesgrupper går i förtidspension och får livslånga skador.

Boka

Hur kan vi minska vibrationsskador?

Omfattning: 1 dag

Pris: 0 SEK (exkl moms)

Vi välkomnar därför dig och alla berörda inom området till en kostnadsfri heldag för att grundligt diskutera hur vi kan minska vibrationsskador, vilka villkor som bör finnas och hur vi tillsammans kan arbeta fram relevanta och betryggande standarder. Talarna på seminariet har gedigen kunskap i området och är forskare, läkare, tillverkare och representanter från myndigheter.

Vi ser fram emot en heldag med intressanta presentationer och diskussioner för att föra arbetet framåt. 

Agenda: 

09.30 Kaffe, smörgås & mingel
10.00 Introduktion - Annika Palm, Standardiseringschef SIS
10.15 Noll vibrationsskador - Hans Lindell – forskare, RISE
10.45 Hand och armvibrationsskador i arbetslivet
– Angelika Lang, ombudsman, IF metall
Robin Alsling, skyddsombud, IF metalls referensgrupp vibrationer
11.05 Arbetsmiljöverkets roll i arbetet mot vibrationsskador Daniela Profir – handläggare, Arbetsmiljöverket
11.30 Lunch
12.
30 Verktygsergonomi och vibrationsexponering Romain Haettel – Ljud- och vibrationsspecialist, Atlas Copco
12.50 Vibrationer och hälsa - företagsläkarens perspektiv – Jonathan Lyström – läkare, Centrum för arbets- och miljömedicin
13.
20 En utvecklad och mer användarvänlig nationell vibrationsdatabas för förenklade exponeringsbedömningar – Hans Pettersson – forskare, Umeå universitet
13.
40 
Helkroppsvibrationer – hinder för hållbar kollektivtrafik? – Peter Hessling, utvecklingsingenjör, Kapernicus och Per-Åke Eng, senior konsult, Ramböll
14.00 Summering - SIS Projektledning Lisa Almkvist & Ulrika Axmark 

Observera att sista anmälningsdatum är 23 april 2019

Välkommen!

Läs mer om standardiseringsarbetet inom vibrationer: SIS/TK 109 Vibrationer i handhållna maskiner och SIS/TK 111 Vibration och stöt

Ämnesområden

Alla utbildningar


 

Lisa Almkvist
Project Manager, SIS Standardiseringsutveckling
Mobil: 070 - 432 17 33